3 RÝCHLE kroky na odklad daňového priznania

1. február 2019

Autor Mária Artimová

Aktualizácia: 11. jún 2020

 

3 rýchle kroky na odklad daňového priznania, zdroj: pixabay.com

 

Pripravili sme si pre vás tri jednoduché kroky, ako si v predmetnom daňovom roku podať odklad daňového priznania za predošlé zdaňovacie obdobie, t.j. predošlý rok (napr. v roku 2020 si podáte odklad daňového priznania za rok 2019). 

 

Najprv sa ale pokúsime zodpovedať 3 najčastejšie otázky k tejto téme. Štvrtá sa už týka samotného podania odkladu daňového priznania.


Stiahnite si bezplatný e-book kde sa dozviete 10 vecí ktoré musíte poznať pred podaním daňového priznania


Najčastejšie otázky: kto, kedy, kde a ako si môže podať odklad daňového priznania.

Kto si môže podať oznámenie o predĺženie lehoty podania daňového priznania?

Odklad podania daňového priznania môže podať každá fyzická a právnická osoba. To znamená, že to môže urobiť každý jeden z nás.

Kedy si podávame odklad daňového priznania?

Odklad je nutné podať najneskôr do 30. marca. Ak tento deň pripadá na sobotu alebo nedeľu, posúva sa lehota na prvý nasledujúci pracovný deň, t.j. pondelok. 

 

Odklad lehoty na podanie daňového priznania môžete požiadať až o tri mesiace (výnimkou sú daňovníci v konkurze alebo v likvidácii) od riadneho termínu (t.j. 30. marca).

 

Najneskorší možný termín odkladu daňového priznania je do 30. júna (platí, že ak pripadá na víkend, lehota sa opäť posúva na prvý nasledujúci pracovný deň). Tento termín však platí len pre fyzické osoby, ktoré mali zdaniteľný príjmy iba zo Slovenska.

 

Fyzické osoby – živnostníci alebo zamestnanci, ktorí mali príjem (aj) zo zahraničia, majú právo podať si odklad daňového priznania až o celých šesť mesiacov od termínu riadneho daňového priznania. Tento termín pripadá na 30. septembra. 

 

Tu je dôležité uvedomiť si, že pod termínom „zdaniteľné príjmy zo zahraničia“, zjednodušene povedané „príjmy zo zahraničia“, sa rozumejú iba príjmy, ktoré fyzická osoba dosiahla mimo územia Slovenskej republiky.

 

Jedná sa o fyzické osoby pracujúce pre spoločnosť, firmu, ktorá má sídlo mimo územia Slovenska.

 

Tu sa často stretávame s nepochopením pojmu „príjmy zo zahraničia“. Najlepšie to vysvetlíme na príklade:

 

  1. Jožko Mrkvička pracoval v roku 2018 v Nemecku pre firmu, ktorá má sídlo na území Slovenska. Za svoje služby vystavuje faktúru firme, ktorá má sídlo na Slovensku. To znamená, že tieto príjmy pochádzajú zo Slovenska, aj keď pracoval v zahraničí.

 

Jožko Mrkvička môže podať odklad maximálne o tri kalendárne mesiace od riadneho termínu podania daňového priznania, čiže do 30. júna 2019.

 

  1. Lukáš Mrkvička pracoval v roku 2018 v Nemecku pre nemeckú firmu. Faktúry za svoje služby vystavuje nemeckej firme, to znamená firme, má svoje sídlo mimo územia Slovenska.  

 

Jeho príjmy teda pochádzajú zo zahraničia a pán Mrkvička má právo podať si odklad daňového priznania až o celých šesť mesiacov od riadneho termínu podania daňového priznania, čiže až do 30. septembra 2019.

 

V takom prípade je nutné, aby ste tieto zdaniteľné príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní nezabudli uviesť, ináč J. Mrkvičkovi hrozí pokuta.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Kde podávame oznámenie o odklade daňového priznania?

O odklad daňového priznania nemusíte žiadať. Stačí to daňovému úradu iba oznámiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.financnasprava.sk

 „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)“.

 

Finančná správa nezaostáva za modernými technológiami a umožnila nám pracovať z pohodlia domova, bez dlhých vystávaní po úradoch, v tomto prípade daňových a od 1. júla 2018 je v platnosti novela už aj pre fyzické osoby (pre právnické osoby je už táto povinnosť v platnosti od 1. januára 2008) zákona č.-563/2009 o správe daní, podľa ktorej je komunikácia s daňovým úradom možná už iba elektronickou formou.

 

Výnimku tvoria tie osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť bez živnostenského listu. Takéto osoby si podávajú odklad v písomnej forme na tlačive :

 https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN493v17.pdf

Zdroj: Finančná správa

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Mohlo by vás zaujímať:

10 vecí ktoré musíte poznať pred podaním daňového priznania

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Daňový bonus na dieťa

Ako správne vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

Daňové priznanie typ A a B

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Mária Artimová

S účtovníctvom som sa po prvý krát stretla počas svojho podnikania. Skutočnú lásku a zároveň rešpekt k účtovníctvu som získala až vo firme TJ Legal, v ktorej pracujem ako účtovníčka. Našim klientom pomáham so spracovaním ich jednoduchého účtovníctva a daňových priznaní typu B.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.