fbpx

Ako si môžete uplatniť daňový bonus za manželku?

22 / júl 2019

Ľuboslava Pavolková

Ako si môžete uplatniť daňový bonus za manželku?, Zdroj: pixabay.com

.

Vychádza mi vysoká daň, dá sa s tým ešte niečo urobiť? Môžem si niečo odpočítať na manželku? Kedy si môžem uplatniť manželku v daňovom priznaní? Koľko si môžem na manželku odpočítať?

.

Vedeli ste o tom, že v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku môžete v roku 2019 ušetriť až 748,10 € na dani? V článku zistite, kedy a v akej výške si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

.Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť v prípade, ak žijú v spoločnej domácnosti a je splnená minimálne jedna z nasledujúcich základných podmienok:

.

 • Starala sa o vyživované maloleté dieťaťa, žijúce v spoločnej domácnosti. Za maloleté vyživované dieťa sa považuje dieťa do 3 roku veku života, maximálne do dovŕšenia 6 roku veku života podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2018 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 Z.z o službách v zamestnanosti,
 • Považuje sa za občana so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z.z. alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona 447/2018 Z.z. .

.

V prípade, ak jedna z týchto podmienok bola splnená len časť roka, je potrebné krátiť nezdaniteľnú časť základu dane nasledovne:

Čo tvorí vlastný príjem manželky?

Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď bol oslobodený od dane, znížený o zaplatené zdravotné a sociálne poistenie.

.

Do vlastného príjmu sa nezapočítava:

.

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky:
  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • rodičovský príspevok,
  • prídavok na dieťa,
  • príplatok k prídavku na dieťa,
  • vianočný príspevok dôchodcom,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi

 .

Pozor:

.

Dávky, ktoré sa považujú za náhradu príjmu vstupujú do vlastného príjmu aj keď sú od dane oslobodené. To znamená že do vlastného príjmu sa patria materské a nemocenské dávky, dôchodkové dávky, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi a pod..

Príklad:

Daňovník Zlatko Anton si chce uplatniť v roku 2018 nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželia sú od 12.06.2017 a žijú v spoločnej domácnosti. Manželka v roku 2018 pracovala v prvé 3 mesiace a potom poberala materské dávky. Jej zdaniteľné príjmy zo zamestnania sú 130,43 € a zaplatené poistné 17,45 €. Materská bola počas roka v úhrne 2.100 €.

.

Výpočet:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2019: 3.937,35 €

.

Vlastné príjmy manželky počas roka: (130,43 € – 17,45 €)+2.100€ = 2.212,98 €

.

Počet mesiacov kedy bola splnená podmienka: 9 – počet mesiacov, počas ktorých sa manželka starala o maloleté dieťa:

.

Výborne, manžel má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 1.293,28€.

Ako si teda uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v daňovom priznaní?

Je potrebné vyplniť údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v jednej domácnosti v III. oddiele daňového priznania. V daňovom priznaní sa zaškrtne „uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona“ a ďalej sa  uvádza priezvisko a meno, rodné číslo, vlastné príjmy  a počet mesiacov v ktorých bola splnená aspoň jedna podmienka.

.

Povinnou prílohou k daňovému priznaniu pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sú:

.

 • sobášny list,
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (v prípade, ak bola manželka počas roka zamestnaná),
 • potvrdenie o vyplatených dávkach (zo Sociálnej poisťovne),
 • potvrdenie o evidencii na úrade práce (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania vrátane výpočtu daňového bonusu na manželku. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete bezpečne a s prehľadom v pohodlí vášho domova podľa platnej legislatívy. (d

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

vé priznanie 2020, danove priznanie 2020, daňové priznanie 2019)

Ing. Ľuboslava Pavolková

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. Účtovníctvu som sa naplno začala venovať už počas štúdia, kedy som začala pracovať vo firme TJ-legal. Začínala som na pozícii spracovateľa daňových priznaní pre zamestnancov. Momentálne sa venujem jednoduchému a podvojnému účtovníctvu s cieľom získať ďalšie vedomosti v oblasti účtovníctva a daní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.