Ako si môžete uplatniť odpočítateľnú položku na manželku?

22. júl 2019

Autor Ľuboslava Pavolková

Aktualizované: 16.3.2021

 

 

Ako si môžete uplatniť daňový bonus za manželku?, Zdroj: pixabay.com

.

Vychádza mi vysoká daň, dá sa s tým ešte niečo urobiť? Môžem si niečo odpočítať na manželku? Kedy si môžem uplatniť manželku v daňovom priznaní? Koľko si môžem na manželku odpočítať?

.

Vedeli ste o tom, že v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku môžete za rok 2020 ušetriť až 766,81 € na dani? V článku zistite, kedy a v akej výške si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

.Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť v prípade, ak žijú v spoločnej domácnosti a je splnená minimálne jedna z nasledujúcich základných podmienok:

.

 • Starala sa o vyživované maloleté dieťaťa, žijúce v spoločnej domácnosti. Za maloleté vyživované dieťa sa považuje dieťa do 3 roku veku života, maximálne do dovŕšenia 6 roku veku života podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2018 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 Z.z o službách v zamestnanosti,
 • Považuje sa za občana so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z.z. alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona 447/2018 Z.z. .

.

V prípade, ak jedna z týchto podmienok bola splnená len časť roka, je potrebné krátiť nezdaniteľnú časť základu dane nasledovne:

Čo tvorí vlastný príjem manželky?

Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď bol oslobodený od dane, znížený o zaplatené zdravotné a sociálne poistenie.

.

Do vlastného príjmu sa nezapočítava:

.

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • štátne sociálne dávky:
  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • rodičovský príspevok,
  • prídavok na dieťa,
  • príplatok k prídavku na dieťa,
  • vianočný príspevok dôchodcom,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi

 .

Pozor!

Dávky, ktoré sa považujú za náhradu príjmu vstupujú do vlastného príjmu, aj keď sú od dane oslobodené. To znamená, že do vlastného príjmu patria materské a nemocenské dávky, dôchodkové dávky, dávky v nezamestnanosti, príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi a pod..

Príklad:

Daňovník Zlatko Anton si chce uplatniť za rok 2020 nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželia sú od 12.6.2017 a žijú v spoločnej domácnosti. Manželka v roku 2020 pracovala v prvé 3 mesiace a potom poberala materské dávky. Jej zdaniteľné príjmy zo zamestnania sú 1173,14 € a zaplatené poistné 157,11 €. Materská bola počas roka v úhrne 2.300 €.

.

Výpočet:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2020: 4.035,84 €

.

Vlastné príjmy manželky počas roka: (1.173,14 € - 157,11 €)+2.320€ = 3.336,03 €

.

Počet mesiacov, kedy bola splnená podmienka: 9 – počet mesiacov, počas ktorých sa manželka starala o maloleté dieťa:

 

.

Výborne, manžel má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 524,86 €.

Ako si teda uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v daňovom priznaní?

Je potrebné vyplniť údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v jednej domácnosti v III. oddiele daňového priznania. V daňovom priznaní sa zaškrtne „uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona“ a ďalej sa uvádza priezvisko a meno, rodné číslo, vlastné príjmy a počet mesiacov, v ktorých bola splnená aspoň jedna podmienka.

.

Povinnou prílohou k daňovému priznaniu pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sú:

.

 • sobášny list,
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (v prípade, ak bola manželka počas roka zamestnaná),
 • potvrdenie o vyplatených dávkach (zo Sociálnej poisťovne),
 • potvrdenie o evidencii na úrade práce (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

 


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania vrátane výpočtu daňového bonusu na manželku. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete bezpečne a s prehľadom v pohodlí vášho domova podľa platnej legislatívy. (d

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

vé priznanie 2020, danove priznanie 2020, daňové priznanie 2019)


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.