fbpx

Daňové priznanie typ A a B

11 / feb 2016

Marian Varga

danove-prizanie

 

Existujú dva typy tlačív na podanie daňového priznania.
Základný rozdiel medzi  typom A a typom B je v tom, že:

 • typ A sa podáva ak máte iba príjmy iba zo závislej činnosti, teda zamestnania
 • typ B ak máte okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy, napr. z podnikania, zo samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a pod.

 

TYP A – prílohy

 • povinnou prílohou sú kópie dokladov preukazujúce
 • výšku príjmov zo zamestnania v SR a zo zdrojov v zahraničí
 • zaplatené povinné poistné (aj poistné v zahraničí)
 • daňový bonus
 • výšku zrazených príspevkov na daň

 

Ak si chcete uplatniť nárok na daňový bonus je potrebné predložiť:

a)

 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že dieťa bolo osvojené alebo     prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • kópiu sobášneho listu, ak ide o dieťa druhého z manželov

b)

 • potvrdenie o návšteve školy  (platí pre stredné a vysoké školy)
 • potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa
 • potvrdenie o tom, že vyživované dieťa sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz
 • poukázanie 3% dane
 • je potrebné predložiť písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak ste túto činnosť vykonávali najmenej 40 hodín


TYP B – prílohy

 Predkladajú sa rovnaké doklady ako pri type A a ďalej podľa typu príjmov napr.: 

 • kópia zmluvy o združení, ak ste členom združenia
 • kópia potvrdenia o príjmoch, z ktorých sa daň vyberala zrážkou
 • kópie potvrdení o vyplatení podielových listov obstaraných do 31.12.2003
 • kópie potvrdení o prijatom peňažnom a nepeňažnom plnení
 • písomné potvrdenie o výkone a činnosti dobrovoľníka (3% z dane)

 

Do počtu príloh sa zahrnie aj príloha „Údaje na účely sociálneho a  poistenia“. Do počtu príloh sa neuvádza účtovná uzávierka. Ak zisťujete základ dane  z účtovníctva a ste účtovnou jednotkou, musíte  zostaviť účtovnú uzávierku, ktorá obsahuje

 • jednoduché účtovníctvo
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch

 

 • podvojné účtovníctvo
 • súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

 

Účtovnou jednotkou je fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatne zárobkovú činnosť a neuplatňuje svoje výdavky percentom z príjmov teda paušálne výdavky.  Účtovnou jednotkou nie ste ani v prípade, že máte príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo príjem z použitia diela alebo umeleckého výkonu. Ani v prípade ak účtujete v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.


Ako podám daňové priznanie online

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.


REFERENCIE:

Mgr. Marián Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.