Ako a kedy zaplatiť vzniknutú daň (daňový nedoplatok)?

28. marec 2016

Autor Milan Polician

Aktualizované: 20. marec 2020

 

Ako zaplatiť vzniknutú daň

Vyplnili ste daňové priznanie a vznikol vám daňový nedoplatok?

V takomto prípade ste povinný vzniknutú daň zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

 

Vo väčšine prípadov je to do 31.03. Ak ste požiadali o odklad tak sa automaticky posúva aj lehota na zaplatenie dane.

 

Ak ste rezidentom Slovenska a mali ste príjmy zo zamestnania (§ 5 ZDP), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP) vzniknutú daň platíte nasledovne (platí pre daňový rok 2019):

 

Číslo účtu:500208–OUD/8180(OÚD = osobný účet daňovníka)
Variabilný symbol:1700992019 

 

Náš tip:

Nepoznáte alebo nemáte poruke OÚD číslo, ktoré vám pridelila daňový úrad?

 

Vaše OUD číslo si môžete zistiť na stránke Finančnej správy kliknutím na tento odkaz. 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.