fbpx

3 RÝCHLE kroky na odklad daňového priznania

01 / feb 2019

Mária Artimová

3 rýchle kroky na odklad daňového priznania, Zdroj: pixabay.com

 

Pripravili sme si pre vás tri jednoduché kroky, ako v roku 2019 podať odklad daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018.

 

Najprv sa ale pokúsime zodpovedať 3 najčastejšie otázky k tejto téme. Štvrtá sa už týka samotného podania odkladu daňového priznania.


Stiahnite si bezplatný e-book kde sa dozviete 10 vecí ktoré musíte poznať pred podaním daňového priznania


Najčastejšie otázky: kto, kedy, kde a ako si môže podať odklad daňového priznania.

Kto si môže podať oznámenie o predĺženie lehoty podania daňového priznania?

Odklad podania daňového priznania môže podať každá fyzická a právnická osoba. To znamená, že to môže urobiť každý jeden z nás.

Kedy si podávame odklad daňového priznania?

Odklad je nutné podať najneskôr do 30.03.2019. Keďže v roku 2019 tento deň pripadá na nedeľu, podanie oznámenia o predĺženie lehoty je teda možné najneskôr do 01.04.2019.

Odklad daňového priznania si môžete podať až o tri mesiace (výnimkou sú daňovníci v konkurze alebo v likvidácii) od riadneho termínu podania daňového priznania.

Najneskorší možný termín odkladu daňového priznania je do 30.06.2019. Keďže v roku 2019 tento deň pripadá opäť na nedeľu, samotné daňové priznanie môžete podať do 1.7.2019. Tento termín však platí len pre fyzické osoby, ktoré mali zdaniteľný príjmy iba zo Slovenska.

 

Fyzické osoby – živnostníci alebo zamestnanci, ktorí mali v roku 2018 príjem (aj) zo zahraničia, majú právo podať si odklad daňového priznania až o celých šesť mesiacov od termínu riadneho daňového priznania. V roku 2019 tento termín pripadá na 30.09.2019.

 

Tu je dôležité uvedomiť si, že pod termínom „zdaniteľné príjmy zo zahraničia“, zjednodušene povedané „príjmy zo zahraničia“, sa rozumejú iba príjmy, ktoré fyzická osoba dosiahla mimo územia Slovenskej republiky.

Jedná sa o fyzické osoby pracujúce pre spoločnosť, firmu…, ktorá má sídlo mimo územia Slovenska.

 

Tu sa často stretávame s nepochopením pojmu „príjmy zo zahraničia“. Najlepšie to vysvetlíme na príklade:

  1. Jožko Mrkvička pracoval v roku 2018 v Nemecku (Poľsku, Francúzsku, Česku…) pre firmu, ktorá má sídlo na území Slovenska. Za svoje služby vystavuje faktúru firme, ktorá má sídlo na Slovensku. To znamená, že tieto  príjmy pochádzajú zo Slovenska, aj keď pracoval v zahraničí.

 

Jožko Mrkvička môže podať odklad maximálne o tri kalendárne mesiace od riadneho termínu podania daňového priznania, čiže do 30.06.2019.

 

  1. Lukáš Mrkvička pracoval v roku 2018 v Nemecku (Poľsku, Francúzsku, Česku…) pre nemeckú (poľskú, francúzsku, českú…) firmu. Faktúry za svoje služby vystavuje nemeckej (poľskej, francuzkej, českej…) firme, to znamená firme, má svoje sídlo mimo územia Slovenska.  

 

Jeho príjmy teda pochádzajú zo zahraničia a pán Mrkvička má právo podať si odklad daňového priznania až o celých šesť mesiacov od riadneho termínu podania daňového priznania, čiže až do 30.09.2019.

V takom prípade je nutné, aby ste tieto zdaniteľné príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní nezabudli uviesť, inak vám hrozí pokuta.

Kde podávame oznámenie o odklade daňového priznania?

O odklad daňového priznania nemusíte žiadať. Stačí to daňovému úradu iba oznámiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.financnasprava.sk

 „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)“.

 

Finančná správa nezaostáva za modernými technológiami a umožnila nám pracovať z pohodlia domova, bez dlhých vystávaniach po úradoch, v tomto prípade daňových a od 01.07.2018 je v platnosti novela už aj pre fyzické osoby(pre právnické osoby je už táto povinnosť v  platnosti od 01.01.208) zákona č.-563/2009 o správe daní, podľa ktorej je komunikácia s daňovým úradom možná už iba elektronickou formou.

 

Výnimku tvoria tie osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť bez živnostenského listu. Takéto osoby si podávajú odklad v písomnej forme na tlačive :

 https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN493v17.pdf


Viac o téme elektronickej komunikácie s daňovým úradom nájdete na :

3 spôsoby na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom


Kto, kedy a  kde si podáva odklad daňového priznania sme si opísali vyššie.

Teraz si ukážeme ako a to na jednotlivých krokoch pomocou vyobrazenia.

Krok č. 1: Nájdenie formulára.

Na stránke finančnej správy www.financnasprava.sk v hornej lište v pravo sa kliknutím na ikonku „prihlásenie“ prihlásite svojím ID + heslom, ktoré ste od daňového úradu pri registrácií dostali.

 

 

Následne si kliknete na možnosť „Katalógy formulárov“.

 

Nájdete si „Daň z príjmu fyzickej osoby“,  potvrdíte výber a následne zvolíte možnosť „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2018)“. Následne sa Vám otvorí samotné oznámenie o predĺžení lehoty.

 

Krok č. 2: Vyplnenie  formulára.

Vo vybranom stiahnutom formulári vyplníte všetky polia, ktoré sa vás týkajú.

Vzor  :

 

 

Pri vypĺňaní oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty podania daňového priznania netreba zabudnúť zadať novú lehotu, teda do kedy si chcete v roku 2019 podať daňové priznanie. Vždy zadávame posledný deň v mesiaci.

Po vyplnení formulára si skontrolujte všetky svoje údaje.

Krok č. 3: Odoslanie vyplneného formulára.

Takýto vyplnený formulár stačí už iba podať a to jednoduchým kliknutím na „Podať EZ-ou“.

 

Po takto zaslanom oznámení o predĺžení lehoty podania daňového priznania za rok 2018 máte čas a priestor na skompletizovanie všetkých účtovných dokladov k spracovaniu samotného slovenského daňového priznania.

 

Netreba však zabudnúť na to, že dátum, ktorý uvediete na oznámení je zároveň aj dátum splatnosti dane.

 

To znamená, že ak vám z daňového priznania vznikne daňová povinnosť v sume nad 17,-€ alebo  5,-€ (v prípade, že si uplatňujete daňový bonus na dieťa)  , tak túto sumu ste povinný do termínu, ktorý ste si v odklade daňového priznania uviedli, aj zaplatiť.

 

Zdroj: Finančná správa


Mohlo by vás zaujímať:

10 vecí ktoré musíte poznať pred podaním daňového priznania

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Daňový bonus na dieťa

Ako správne vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

Daňové priznanie typ A a B


 

Mária Artimová

S účtovníctvom som sa po prvý krát stretla počas svojho podnikania. Skutočnú lásku a zároveň rešpekt k účtovníctvu som získala až vo firme TJ Legal, v ktorej pracujem ako účtovníčka. Našim klientom pomáham so spracovaním ich jednoduchého účtovníctva a daňových priznaní typu B.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.