Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela?

31. október 2019

Autor Ľuboslava Pavolková

 

Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela? (zdroj fotografie: Pixabay)

.

Určite ste už počuli o nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku či manžela. Ale v akej výške a za akých podmienok si môžete nezdaniteľnú časť uplatniť? Čo ovplyvní výšku vašej nezdaniteľnej časti základu dane a ako to zadať tak, aby bolo vaše daňové priznanie správne? V prípade, ak neviete zodpovedať na tieto otázky, pokračujte v čítaní článku.

V akej výške si teda môžem uplatniť NČZD na manžela a čo všetko ovplyvní výšku NČZD?

Za rok 2019 je to maximálne 3 937,35 € na celý rok, v ktorom boli splnené podmienky. Všetky podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela nájdete v našom článku.

 

Výšku NČZD na manžela či manželku, ktorú je možné uplatniť v daňovom priznaní, ovplyvňuje počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku, vlastné príjmy manžela/manželky a výška základu dane daňovníka.

Môžem si uplatniť NČZD na manžela, ak je na materskej dovolenke?

Pokiaľ je manžel/ka na materskej dovolenke, je možné si na neho uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ale nie v celej výške. Výška nezdaniteľnej časti základu dane je ovplyvnená výškou vyplatených dávok.

 

Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý bol poberaný v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a daňovník ho nemusí uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní.

.

Započítava sa však medzi príjmy, ktoré sa posudzujú pre potreby NČZD na manžela/manželku. Až keď manžel/ka prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby NČZD bez príjmu. V čase, keď bude poberať len rodičovský príspevok a prípadne prídavok na dieťa, bude si uvádzať nulové príjmy.

Žijem s druhom/družkou v spoločnej domácnosti. Môžem si na neho/ňu uplatniť daňový bonus, ak je evidovaný na úrade práce?

Nie. Na druha či družku si nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, keďže nie je splnená základná podmienka, a to uzavretie manželstva.

Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť, ak mám príjmy len z prenájmu nehnuteľností?

Nie, ani v tomto prípade nie je možné uplatniť NČZD. NČZD je možné uplatniť len na takzvané aktívne príjmy, medzi ktoré patria príjmy zo závislej činnosti [podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len zákona)] a príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona).

.

Medzi takzvané pasívne príjmy, pri ktorých nie je možné uplatniť si NČZD, patria príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona). Ďalej nie je možné uplatniť si NČZD na príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona) a ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

Môžem si uplatniť NČZD za celý rok, ak som sa vydala/oženil v priebehu roka?

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť len za mesiace, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.

Príklad:

Manželia, ktorým sa narodilo dieťa 05.03.2019, uzavreli manželstvo 10.09.2019. Manželka počas celého roku nepoberala žiadny príjem a výška vyplatených materských dávok bola 1 537,35 €.

Kedy a v akej výške vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?

Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku/manžela zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až od októbra, kedy sú splnené podmienky nielen preto, že sú manželia, ale aj preto, že sa stará o vyživované maloleté dieťa.

Výpočet:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2019: 3 937,35 €

Vlastné príjmy manželky počas roka: 1 537,35 €

Počet mesiacov, keď boli splnené podmienky: 3

(3 937,35 - 1 537,35)/12 * 3 = 600 €

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku je vo výške 600 €.

Rovnako by to platilo, aj keby bola situácia opačná a manželstvo by uzavreli 05.03.2019 a dieťa by sa narodilo v septembri.

Náš tip:

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie 2020 za rok 2019 – rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.