Kedy sa mi oplatia skutočné výdavky v daňovom priznaní typu B?

21. marec 2024

Autor Šimon Briatka

Z hľadiska uplatňovania výdavkov pri podnikaní stoja živnostníci pri podávaní daňového priznania typu B pred voľbou - uplatniť si paušálne výdavky, alebo skutočne preukázateľné? V tomto texte sa pozrieme na prípady, kedy sa SZČO oplatia druhé menované.
 

 

Skutočné výdavky v daňovom priznaní živnostníka

Ako už z ich názvu vyplýva, skutočné výdavky sú také, ktoré živnostník či iná SZČO pri svojej podnikateľskej činnosti reálne vynaložili a zároveň platí, že sú daňovo uznateľné
 

Čo to znamená, že musia byť daňovo uznateľné, resp. aké to sú? 

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov do tejto kategórie spadajú tie výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, boli preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v daňovej evidencii.

 

Patria medzi ne najmä: 

  • nákup materiálu,
  • nákup tovarov a niektorých druhov služieb,
  • nákup kancelárskych a hygienických potrieb,
  • DPH,
  • mzdy,
  • zaplatené nájomné za priestory na podnikanie,
  • energie
  • náklady na služobné cesty.

 

Ak teda živnostník v daňovom roku vynaložil niektorý z týchto výdavkov, vie to preukázať (faktúrou či pokladničným dokladom), má ich zaradené v účtovníctve či daňovej evidencii, tak si ich v daňovom priznaní typu B môže uviesť formou skutočných výdavkov. 

 

Kedy sa oplatia skutočné výdavky?

Jednoduchá odpoveď znie - vtedy, ak sú vyššie ako paušálne.
 

NÁŠ TIP: prečítajte si náš blog, v ktorom píšeme o rozdieloch medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami

 

Paušálne výdavky si vypočítate relatívne jednoducho. 

 

Ich výška je 60 % z dosiahnutých príjmov, maximálne však do výšky 20.000 eur. Ak ste teda napríklad za daňový rok 2023 zarobili 30.000 eur, tak si môžete uplatniť paušálne výdavky vo výške 18.000 eur.

 

V prípade, že vaše skutočné výdavky boli v daňovom roku 2023 vyššie, oplatí sa vám viac uplatniť tieto.

 

Pozor, ak je rozdiel medzi vypočítanými paušálnymi výdavkami a skutočnými iba minimálny (napríklad do 100 eur), stojí za zváženie, či sú skutočné výdavky naozaj výhodnejšie. S ich uplatnením je totiž spojená vyššia administratívna a účtovná náročnosť a tým pádom často aj náklady - časové aj finančné.

 

Uplatňujete si paušálne výdavky? Vyskúšajte appku!

Ak vám pri prepočte vyšlo, že paušálne výdavky sú pre vás výhodnejšie, máme skvelú správu. Daňové priznanie živnostníka si vyplníte aj v aplikácii Easyforms Mojedane. 

 

NÁŠ TIP: o tom, kedy sa živnostníkovi oplatia paušálne výdavky, sme písali naposledy. Patríte aj vy do tejto skupiny? Prečítajte si v našom blogu.

 

Je to rýchlejednoduché a celým procesom vás prevedú vysvetlivky a sprievodca.

 

Aplikácia vám reálne vypočíta vašu daňovú povinnosť a svoje online daňové priznanie si môžete vyexportovať vo formáte vhodnom pre povinne elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.