Rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami živnostníka v DPFO B

9. február 2024

Autor Šimon Briatka

Ak patríte k živnostníkom, resp. iným SZČO s príjmom z podnikania, pri podávaní slovenského daňového priznania typu B vás čaká rozhodnutie. Uplatním si skutočné výdavky, alebo paušálne? Obom sa venujeme v tomto texte.


Výdavky v daňovom priznaní typu B

 

Pre živnostníkov má v slovenskom daňovom priznaní uplatňovanie výdavkov nezastúpiteľné miesto. Ide totiž o najefektívnejší spôsob, ako si znížiť základ dane a tým pádom, vo finále, aj daňovú povinnosť. Zjednodušene - čím vyššie sú uplatnené položky, tým nižšia je výsledná daň. 

 

Slovenská daňová legislatíva ponúka dva postupy pri uplatňovaní výdavkov:

 

  1. uplatnenie skutočnýchpreukázateľných výdavkov,
  2. uplatnenie tzv. paušálnych výdavkov, teda výdavky percentom z príjmov.

 

Oba spôsoby majú svoje prednosti a špecifiká.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Skutočné výdavky v DPFO B
 

Začnime skutočnými, reálne preukázateľnými výdavkami.

 

Ako už názov napovedá, do tejto kategórie spadajú všetky daňovo uznateľné náklady živnostníka, ktoré mal pri svojej podnikateľskej činnosti za konkrétny kalendárny rok. Dôraz je na slovo preukázateľné - to znamená, že každú jednu položku, ktorú si daňovník chce zahrnúť do nákladov, musí vedieť doložiť daňovo uznateľným dokladom, najčastejšie faktúrou či pokladničným dokladom.
 

Tento spôsob je vhodný pre tých živnostníkov, ktorí majú vysoké skutočné výdavky. Napríklad na nákup materiálu, medziproduktov, cestovanie, využívanie služieb, alebo na personálne zabezpečenie.

 

Napríklad stavebný pracovník, ktorý si materiál nakupuje sám, alebo podnikateľ, ktorý veľa cestuje a potrebuje nakupovať pohonné hmoty či využívať služby.
 

POZOR: do skutočných výdavkov si fyzická osoba - podnikateľ, môže zahrnúť iba také, ktoré preukázateľne vynaložil pri podnikateľskej činnosti, na jej vykonávanie, zefektívnenie či uľahčenie. Patria sem aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ale nie súkromné výdavky.


Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Paušálne výdavky v DPFO B

 

Uplatňovanie paušálnych výdavkov, resp. výdavkov percentom z príjmov sa riadi inými pravidlami.

 

Môžeme povedať, že ide o takzvané fiktívne výdavky, ktoré sú vhodným riešením pre tých živnostníkov, ktorí majú skutočné výdavky iba minimálne. Paušálne výdavky pre nich predstavujú ideálny spôsob, ako si znížiť základ dane.

 

Aký je mechanizmus ich uplatnenia?
 

Ich výška je 60 % z reálnych príjmov živnostníka, najviac však 20 000 € + k tomu sa pripočítavajú ešte odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. 
 

Opíšme si to na príkladoch: 

 

  1. Živnostník Peter mal v roku 2023 príjmy z podnikania vo výške 27 000 €. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky? Výpočet: 60 % z 27 000 € = 16 200 €. Peter si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 16 200 €.
     
  2. Živnostník Jozef mal v roku 2023 príjmy z podnikania vo výške 32 000 €. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky? Výpočet 60 % z 32 000 € = 19 200 €. Jozef si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 19 200 €.
     
  3. Živnostníčka Lucia mala v roku 2023 príjmy z podnikania vo výške 47 000 €. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky? Výpočet 60 % z 47 000 € = 28 200 €. Keďže však táto suma presahuje hranicu 20 000 €, Lucia si môže uplatniť paušálne výdavky iba v maximálnej možnej výške 20 000 €.

 

Peter, Jozef aj Lucia si znížia základ dane o vypočítané paušálne výdavky a aj o zaplatené odvody.

 

Aby zistili, či sú pre nich paušálne výdavky výhodnejšie, ako skutočné, Peter, Jozef aj Lucia si môžu urobiť porovnanie. Ak reálne vynaložené a preukázateľné podnikateľské náklady kohokoľvek z nich výrazne presahujú vypočítané paušálne náklady, oplatilo by sa im uplatňovať skôr skutočné výdavky. 

 

VEDELI STE, ŽE: po novom si všetci živnostníci s paušálnymi výdavkami a príjmom iba z podnikania (resp. v kombinácii s príjmom zo zamestnania) vyplnia svoje slovenské daňové priznanie typu B aj v našej appke mojedane.sk? Rýchlo, jednoducho a aj cez mobil

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Pevne veríme, že na základe tohto článku už presne viete, aký je rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami. Ak si uplatňujete výdavky percentom z príjmov, neváhajte vyskúšať aplikáciu mojedane.sk a zjednodušte si vyplnenie daňového priznania živnostníka. 


 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.