Daňové priznanie SZČO - čo musíte vedieť?

13. jún 2024

Autor Šimon Briatka

Živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby sú z hľadiska daňových povinností považovaní za fyzické osoby - podnikateľov. Čo to znamená v praxi? Ako sa to týka podávania daňových priznaní?

 

 

1. Daňové priznanie typ B

Živnostníci, ktorí majú reálny príjem podnikania a vznikne im povinnosť podať si daňové priznanie, si podávajú daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typu B, hovorovo daňové priznanie typu B.

Aj v prípade, ak počas daňového roka majú aj príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), ak zarobili čo i len jediné euro z podnikania (teda z činností, ktoré majú zapísané v Živnostenskom registri), majú povinnosť podať si tzv. „béčko“.

 

2. Povinná elektronická komunikácia

Zároveň platí, že sú s daňovými úradmi a Finančnou správou povinní komunikovať elektronicky.

Týka sa to aj podávania daňových priznaní. Živnostníci si ich nemôžu vyplniť ručne a poštou poslať na miestne príslušný daňový úrad, musia ich podať elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy. 

 

NÁŠ TIP: ste živnostníkom a uplatňujete si paušálne výdavky? Vyplňte si svoje daňové priznanie typu B online v našej rýchlej aplikácii. Celý proces zvládnete za štvrťhodinu a priznanie dostanete vo formáte, ktorý jednoducho podáte elektronicky. 

 

3. Nielen príjmy, aj výdavky

Charakteristickým znakom daňového priznania živnostníkov sú, okrem evidencie príjmov, aj výdavky. Práve prostredníctvom nich si SZČO môžu znížiť základ dane a tým pádom aj výslednú daňovú povinnosť.

 

Rozlišujeme:

  1. skutočné preukázateľné výdavky - ktoré vie živnostník či SZČO preukázať platobnými dokladmi, napr. faktúrami či bločkami,
  2. paušálne výdavky - alebo tzv. výdavky percentom z príjmov, ktoré predstavujú fiktívne výdavky pre živnostníkov, ktorých reálne výdavky sú zanedbateľné či nulové;

 

O rozdieloch medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami sme napísali blog, prečítajte si ho tu: Rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami živnostníka v DPFO B.

 

4. Povinnosť viesť účtovníctvo/daňovú evidenciu

Živnostníci a SZČO majú povinnosť viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu. Ide o ďalší rozdiel oproti fyzickým osobám - nepodnikateľom, ktoré si tiež v istých podávajú daňové priznanie typu B, no povinnosť viesť účtovníctvo nemajú.

 

Živnostník má na výber tri alternatívy a je povinný vybrať si jednu z nich:

  1. daňová evidencia - najjednoduchšia forma, súhrn výdavkov a príjmov v prehľadnej tabuľkovej forme;
  2. jednoduché účtovníctvo - o čosi zložitejšia forma, subjekt účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva je účtovnou jednotkou;
  3. podvojné účtovníctvo - najkomplexnejšia forma, povinná je predovšetkým pre subjekty zapísané v Obchodnom registri, pre živnostníkov a iné SZČO je dobrovoľná.

 

Vybranou formou je potrebné účtovať celé zdaňovacie obdobie, živnostník nemôže napríklad časť roka viesť daňovú evidenciu a potom účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

5. Daňové bonusy a nezdaniteľné časti

Aj živnostníci si ako fyzické osoby môžu uplatniť všetky daňové bonusy nezdaniteľné časti základu dane, na ktoré majú nárok. Môžu si teda uplatniť napríklad nezdaniteľnú časť na daňovníka, na manžela/manželku, daňový bonus na deti, úroky z hypotéky a podobne.

Ide o ďalšie spôsoby, akými si môžu znížiť základ dane. 

 

O rozdieloch medzi daňovými bonusmi a nezdaniteľnými časťami sme napísali blog, nájdete ho tu: Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus - aký je rozdiel?.

 

Uplatňujete si paušálne výdavky? Vyplňte si daňové priznanie živnostníka online, celým procesom vás prevedie intuitívny sprievodca s vysvetlivkami. 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.