fbpx

Viete ako bude fungovať daňový bonus na hypotéky pre mladých?

07 / feb 2018

Milan Polician

Viete ako bude fungovať daňový bonus na hypotéky pre mladých v roku 2018? Foto: pixabay.com

 

Daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotekárnom úvere na kúpu bytu alebo domu nahradil od 1. januára 2018 štátny príspevok pre mladých. Kto a v akej výške si môže uplatniť daňový bonus, sa dozviete v našom článku.

 

Čo je to daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je formou priamej daňovej úľavy. Funguje podobne ako daňový bonus na dieťa. V daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane sa zníži suma dane o sumu, ktorá priamo znižuje už vypočítanú daň. Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel musí daňový úrad alebo zamestnávateľ vyplatiť. 

 

V akej výške je možné uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus je súčasne limitovaný aj výškou úveru (z ktorého sa počíta úrok), a to sumou 50 000 eur.Kto si môže uplatniť daňový bonus na hypotéku?

Daňový bonus si môžu uplatniť všetci, ktorí v tomto roku bude požiadajú o hypotéku a zároveň v čase podania žiadosti spĺňajú nasledovné podmienky:

  1. Vek každého žiadateľa nesmie byť viac ako 35 rokov.
  2. Priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vyhlasuje každý štvrťrok Štatistický úrad SR, pri dvoch žiadateľoch sa vychádza z 2-násobku tejto sumy.*
  3. Daňovým bonusom bude zákonom limitovaná suma úrokov zaplatených z úveru resp. jeho časti vo výške maximálne 50.000 eur.
  4. Hypotékamusí byť na kúpu nehnuteľnosti, jej rekonštrukcia alebo výstavbu domu.
  5. Bude možné uplatniť ho vždy len na jednu zmluvu hypotekárneho úveru.

 

Príklad z praxe: Žiadateľ má 26 rokov, je živnostník a v roku 2018 uzavrie zmluvu o úvere na bývanie. Jeho mesačný príjem je 2 850 eur. V daňovom priznaní za rok 2018 uplatní paušálne výdavky a tiež výdavky na zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 2 000 eur. Jeho základ dane bude 12 200 eur (34 200 eur ročné príjmy – 20 000 eur paušálne výdavky – 2 000 eur odvody). Priemerný mesačný príjem za rok 2018 je jedna dvanástina zo sumy 34 200 eur, t. j. 2 850 eur. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že priemerná mesačná mzda za rok 2017 bude 950 eur, jej 1,3 násobok je suma 1 235 eur. Živnostníkovi by nevznikol nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky, nakoľko jeho priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy (1 235 eur). 

 

Výhody a nevýhody daňového bonusu

Výhodou daňového bonusu môže byť to, že je možné uplatniť si ho bez ohľadu na to, v ktorej banke bude klient hypotéku splácať. Ďalšou výhodou je aj možná úspora oproti súčasnému stavu, kedy v prípade vyššej hypotéky je najnižšia úroková sadzba len na výšku úveru do 50.000 eur.

Banky na sumy nad túto hranicu dávajú klientom oveľa vyššie úrokové sadzby, takže neraz je konečná splátka hypotéky bez ŠPM približne rovnaká ako na hypotéke bez príspevku. V tomto prípade teda daňový bonus môže predstavovať ďalšiu úsporu.

 

Nevýhodou nového spôsobu zvýhodnenia hypoték pre mladých žiadateľov bude to, že na realizáciu uplatnenia daňového bonusu budú musieť vyvinúť oveľa viac vlastnej iniciatívy, už to nebude za klientov robiť ich banka. Jednou z nevýhod je aj to, že oproti doterajšiemu príspevku pre mladých ušetria klienti pri nižších výškach hypoték menšiu sumu ako doteraz.

 

 

* Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov podľa § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov. Do úvahy sa berú napr. príjmy zo zamestnania, príjmy zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, ostatné príležitostné príjmy (napr. predaj nehnuteľnosti), príjmy z kapitálového majetku alebo dividendy zo zahraničia. Do limitu sa nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a príjmy zdaňované zrážkou.


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.


REFERENCIE:

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.