fbpx

Čože? Aj Slovák má povinnosť podať daňové priznanie v Rakúsku?

29 / nov 2018

Veronika Joščáková

https://bit.ly/2r0703K

Čože? Aj Slovák má povinnosť podať daňové priznanie v Rakúsku? ,Zdroj: pixabay.com

 

To, že má každý štát svoje vlastné zákony je každému jasné. Rovnako ako aj zľudovela fráza, ktorá tvrdí, že neznalosť zákona neospravedlňuje„. Na čo musí dbať Slovák, ktorý pracoval v Rakúsku? Rovnako ako Rakúšan aj on musí rozlíšiť, či je alebo nie je povinný podať daňové priznanie.

 

Povinnosť vzniká ak:

 • daňovníka vyzve rakúsky daňový úrad, aby si podal daňové priznanie,
 • príjem daňovníka bol v kalendárnom roku vyšší ako 11.000,- €,
 • má daňovník trvalý (Hauptwohnsitz) alebo prechodný (obvyklý) pobyt (ide o miesto, kde sa daňovník zdržiava viac ako 6 mesiacov / 183 dní v roku) v Rakúsku, podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti*,
 • daňovník má 2 a viac zamestnaní súčasne,
 • daňovník poberal Krankengeld,
 • daňovník poberal Insolvenzgeld,
 • ak daňovník mal príjmy z predaja nehnuteľností v Rakúsku, za ktoré zaplatil daň z príjmov.

 


Náš tip:

Čítajte odpoveď na často kladenú otázku Slovákov pracujúcich v zahraničí – musím podať daňové priznanie, keď som pracoval celý rok v zahraničí?


 

Povinnosť nevzniká ak:

 • príjem mimo Rakúska bol v zdaňovacom období nižší ako 11.000,- €.

 

Ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať si rakúske daňové priznanie, ale v zdaňovacom období presiahol jeho príjem mimo Rakúska 11.000,- €, nemá nárok na vrátenie daní z Rakúska. Vtedy sa zamestnanec stáva nerezidentom v Rakúsku, a následne mu tak vzniká nedoplatok na daniach za daný daňový rok.

 

Pre sezónnych pracovníkov sa neobmedzená daňová povinnosť zvyčajne uplatňuje vtedy, ak pobyt v Rakúsku trvá dlhšie ako 6 mesiacov. Neobmedzená daňová povinnosť je uplatnená už od prvého dňa.

 

Od roku 2016 sa v súvislosti s daňovou reformou v Rakúsku daňové priznania fyzických osôb realizujú z úradnej moci bez žiadosti daňovníka. To znamená, že pri nízkopríjmových skupinách (príjem pod hranicou daňovej povinnosti 11.000,- €) je od 31.12.2015 aj bez podania daňového priznania, vrátená časť sociálneho poistenia vo výške 10 % z odvedeného poistného za kalendárny rok, max. však do výšky 110,00 €. Túto výšku rakúsky daňový úrad vracia aj po riadnom podaní daňového priznania.

 

Automatické zdanenie sa uskutoční ak:

 • žiadosť o spracovanie daňového priznania nebola na rakúsky daňový úrad Finanzamt predložená do 30. júna 2017,
 • daňové priznanie sa týka fyzickej osoby (netýka sa to szčo),
 • išlo o príjmy podliehajúce zdaneniu,
 • sa nepredpokladá, že sa budú pri zdanení uplatňovať mimoriadne výdavky, nezdaniteľné minimá na deti alebo bonusy pre samostatne vychovávajúcich či samoživiteľov.

 

Automatické zdanenie znie síce lákavo, ale pozor na to, že v ňom vám daňový úrad neuzná žiadne výdavky. 

 

Automatické zdanenie prebehne aj vtedy, ak sa po uplynutí dvoch rokov od konca zdaňovacieho obdobia nepredloží žiadosť o spracovanie daňového priznania. Napríklad ak daňovník do 31.12.2018 nepredložil žiadosť o spracovanie daňového priznania.

 

*neobmedzená daňová povinnosť – všetky domáce a zahraničné príjmy sú v Rakúsku zdanené.


Radi vám pomôžeme:

V prípade, že neviete, či máte nárok na vrátenie daní z Rakúska, kontaktujte našu materskú spoločnosť TJ-Legal a dozviete sa viac.  Aplikácia mojedane.sk slúži na rýchle a spoľahlivé spracovanie online daňového priznania za rok 2018.


Zdroj: TJ-Legal, Finančná správaBundesministerium für Finanzen 

 

Ing. Veronika Joščáková

Absolvovala som štúdium na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Po skončení štúdia som žila a pracovala v zahraničí a na vlastnej koži zakúsila radosti a strasti Slovákov pracujúcich v zahraničí. Svoje skúsenosti zúročujem v spoločnosti TJ-Legal s.r.o., kde sa špecializujem na spracovanie daňových priznaní pre zamestnancov pracujúcich v Rakúsku.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.