Má Slovák pracujúci v Rakúsku povinnosť podať si daňové priznanie?

29. november 2018

Autor Veronika Joščáková

Aktualizácia: 26. máj 2020

https://bit.ly/2r0703K

 

To, že má každý štát svoje vlastné zákony je každému jasné. Rovnako ako aj fráza, ktorá tvrdí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Na čo musí dbať Slovák, ktorý pracoval v Rakúsku? Rovnako ako Rakúšan aj on musí rozlíšiť, či je alebo nie je povinný podať daňové priznanie.

 

Povinnosť vzniká ak:

 • daňovníka vyzve rakúsky daňový úrad, aby si podal daňové priznanie
 • príjem daňovníka bol v kalendárnom roku vyšší ako 11 000 €
 • má daňovník trvalý (Hauptwohnsitz) alebo prechodný (obvyklý) pobyt (ide o miesto, kde sa daňovník zdržiava viac ako 6 mesiacov/183 dní v roku) v Rakúsku, podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti*
 • daňovník má 2 a viac zamestnaní súčasne
 • daňovník poberal Krankengeld
 • daňovník poberal Insolvenzgeld
 • ak daňovník mal príjmy z predaja nehnuteľností v Rakúsku, za ktoré zaplatil daň z príjmov

 


Náš tip:

Čítajte odpoveď na často kladenú otázku Slovákov pracujúcich v zahraničí - musím podať daňové priznanie, keď som pracoval celý rok v zahraničí?


 

Povinnosť nevzniká ak:

 • príjem mimo Rakúska bol v zdaňovacom období nižší ako 11 000 €.

 

Ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať si rakúske daňové priznanie, ale v zdaňovacom období presiahol jeho príjem mimo Rakúska 11 000 €, nemá nárok na vrátenie daní z Rakúska. Vtedy sa zamestnanec stáva nerezidentom v Rakúsku, a následne mu tak vzniká nedoplatok na daniach za daný daňový rok.

 

Pre sezónnych pracovníkov sa neobmedzená daňová povinnosť zvyčajne uplatňuje vtedy, ak pobyt v Rakúsku trvá dlhšie ako 6 mesiacov. Neobmedzená daňová povinnosť je uplatnená už od prvého dňa.

 

Od roku 2016 sa v súvislosti s daňovou reformou v Rakúsku daňové priznania fyzických osôb realizujú z úradnej moci bez žiadosti daňovníka. To znamená, že pri nízkopríjmových skupinách (príjem pod hranicou daňovej povinnosti 11 000 €) je od 31. decembra 2015 aj bez podania daňového priznania vrátená časť sociálneho poistenia vo výške 10 % z odvedeného poistného za kalendárny rok, max. však do výšky 110 €. Túto výšku rakúsky daňový úrad vracia aj po riadnom podaní daňového priznania.

 

Automatické zdanenie sa uskutoční ak:

 • žiadosť o spracovanie daňového priznania nebola na rakúsky daňový úrad Finanzamt predložená do 30. júna v kalendárnom roku
 • daňové priznanie sa týka fyzickej osoby (netýka sa to SZČO)
 • išlo o príjmy podliehajúce zdaneniu
 • sa nepredpokladá, že sa budú pri zdanení uplatňovať mimoriadne výdavky, nezdaniteľné minimá na deti, alebo bonusy pre samostatne vychovávajúcich či samoživiteľov

 

Automatické zdanenie znie síce lákavo, ale pozor na to, že v ňom vám daňový úrad neuzná žiadne výdavky. 

 

Automatické zdanenie prebehne aj vtedy, ak sa po uplynutí dvoch rokov od konca zdaňovacieho obdobia nepredloží žiadosť o spracovanie daňového priznania. Napríklad ak daňovník do 31. decembra 2019 nepredložil žiadosť o spracovanie daňového priznania.

 

*neobmedzená daňová povinnosť – všetky domáce a zahraničné príjmy sú v Rakúsku zdanené

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdroj: TJ-Legal, Finančná správaBundesministerium für Finanzen 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Veronika Joščáková

Absolvovala som štúdium na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Po skončení štúdia som žila a pracovala v zahraničí a na vlastnej koži zakúsila radosti a strasti Slovákov pracujúcich v zahraničí. 

Svoje skúsenosti zúročujem v spoločnosti TJ-Legal s.r.o., kde  sa špecializujem na spracovanie daňových priznaní pre zamestnancov pracujúcich v Rakúsku.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.