Vlastný príjem manželky/manžela

28. január 2017

Autor Milan Polician

Vlastný príjem manželky/manžela, Zdroj: pixabay.com

 

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je oslobodený od dane z príjmov, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manžel/ka bol/a povinný/á zaplatiť.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba

  • príspevok pri narodení dieťaťa
  • príspevok na viac súčasne narodených detí
  • príspevok na pohreb
  • rodičovský príspevok
  • prídavok na dieťa
  • príplatok k prídavku na dieťa
  • vianočný príspevok dôchodcom
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

 

V tomto ustanovení zákona sú taxatívne vymenované príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do vlastného príjmu. Iba tieto vymenované príjmy sa nezahŕňajú do vlastného príjmu a všetky ostatné príjmy manželky (manžela) sa tam zahŕňajú (napr. i úroky z úsporných vkladov, ostatné príjmy podľa § 5 a 6, napr. príjmy zo živnosti, § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, dávky pri práceneschopnosti, materské, dávky v nezamestnanosti, prijatá dotácia na podnikanie, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, doktorandské štipendium a podobne). Uvedené platí i v prípade príjmu osobného asistenta ako aj peňažného príspevku na opatrovanie – i tieto sa zahŕňajú do vlastného príjmu manželky.

 

Prečítajte si, ako si môžete uplatniť daňový bonus na manžela/manželku.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Zdroj: Finančná správa

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

 

 

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.