Termíny na podanie daňového priznania

1. marec 2024

Autor Šimon Briatka

Viete, dokedy je potrebné podať si daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb? Sú nejaké rozdiely medzi typom A a typom B? Dozviete sa v tomto texte.

 

Kto podáva slovenské daňové priznanie?
 

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb (DPFO) sa podáva vždy spätne, za už ukončený kalendárny rok, ktorý je na Slovensku totožný s daňovým.

 

To znamená, že napríklad daňové priznanie za rok 2023 je možné podať od 1. januára 2024.

 

Nie každý, kto však mal nejaký príjem v roku 2023 je zároveň aj povinný podať si daňové priznanie. Sú 3 hlavné podmienky, ktoré určujú, či vám vznikla povinnosť, alebo nie:

 

  1. vaše celosvetové zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahli 2 461,41 eur,
  2. vykázali ste daňovú stratu,
  3. vyzval vás k tomu daňový úrad.

 

Ak ste splnili hoci i len jednu z týchto podmienok, máte povinnosť podať si slovenské daňové priznanie. 

 

Bez ohľadu na to, či si máte povinnosť podať daňové priznanie typu A, alebo daňové priznanie typu B, potenciálne pre vás prichádzajú do úvahy až 3 termíny

 

1. termín na podanie daňového priznania

 

Riadny termín na podanie slovenského daňového priznania za predošlý rok je štandardne 31. marec kalendárneho roka.

 

Do tohto dátumu si musia podať daňové priznanie všetci, ktorí nepožiadajú o predĺženie lehoty na podanie.
 

Existuje výnimka, ktorá sa vzťahuje aj na daňové priznanie za rok 2023. Keďže 31. marec 2024 vychádza na nedeľu, termín sa posúva na najbližší pracovný deň. Je ním až utorok 2. apríla, keďže na 1. apríla 2024 vychádza Veľkonočný pondelok. 
 

Upozorňujeme, že do tohto dátumu musí byť daňové priznanie nielen odoslané na miestne príslušný daňový úrad (DPFOA), resp. podané elektronicky (DPFOB), ale ak vám vznikla daňová povinnosť, tak aj táto musí byť dovtedy uhradená.
 

2. termín na podanie daňového priznania

 

Ak ste si podali žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, termín sa posúva maximálne o tri mesiace, t.j. najneskôr na 30. júna. Môžete si však požiadať aj o odklad do 30. apríla, či 31. mája - horná hranica je však ohraničená troma mesiacmi.

 

NÁŠ TIP: chcete si podať odklad? Prečítajte si, ako na to: Odklad slovenského daňového priznania - ako naň?

 

Keďže aj 30. jún 2024 vychádza na nedeľu, termín sa posúva na najbližší pracovný deň, ktorým je pondelok 1. júla 2024.

 

3. termín na podanie daňového priznania

 

Tento termín je určený iba daňovníkom, ktorí za predošlý daňový rok mali príjmy zo zahraničia. Ak je táto podmienka splnená a podali si žiadosť o odklad, lehota sa im posúva maximálne o 6 mesiacov, najneskôr teda na 30. septembra. Ako pri žiadosti o odklad termínu u daňovníkov bez príjmov zo zahraničia, aj títo žiadatelia si môžu termín predĺžiť o kratšiu lehotu. 

 

Pozor, ak daňovník podá priznanie až v tomto termíne a Finančná správa zistí, že nepriznal žiadne príjmy zo zahraničia, bude naň nazerať ako na priznanie podané po termíne, za čo hrozia sankcie z omeškania.

 

V roku 2024 vychádza 30. september na pondelok.

 

NÁŠ TIP: vedeli ste si, že aplikácia Easyforms Mojedane na online daňové priznanie si poradí aj s príjmami zo zahraničia? Ak máte povinnosť podať si daňové priznanie typu A, alebo typu B s paušálnymi výdavkami, vďaka nej si ho môžete vyplniť už za 15 minút.
 

Pevne veríme, že po dočítaní tohto textu máte v termínoch na podanie slovenského daňového priznania jasnejšie. Ak vám však môžeme dať jednu radu - ak nemáte naozaj dobrý dôvod na odklad, tak si daňové priznanie podajte ešte pred koncom marca. Na celý rok tak máte pokoj a viete, že naň už nemusíte myslieť!

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.