Študentské daňové priznanie 2020

13. február 2020

Autor Milan Polician

 

Študentské daňové priznanie 2020, (zdroj:  Pixabay)

 

Ak ste študent a rozhodnete sa popri štúdiu privyrobiť si, na tom nie je nič zlé. Zlé je vtedy, ak neviete, kedy máte podať daňové priznanie, kedy sa vám to ozaj vyplatí, a v ktorom prípade nie je daňové priznanie nutné.

Zdaniteľné príjmy verzus tie oslobodené od dane

Vo všeobecnosti platí fakt, že podať daňové priznanie je povinný každý, ktorého celkový zdaniteľný príjem v predchádzajúcom roku bol vyšší ako 1 968,68 eura. Táto povinnosť je uložená každému, študentovi nevynímajúc. Za zdaniteľné príjmy sú považované tie, ktoré sú predmetom dane, a ktoré nie sú od dane oslobodené.

Za príjmy, ktoré sú od dane oslobodené sa považujú dávky z nemocenského, či sociálneho poistenia, v prípade študentov môže ísť o sirotský dôchodok. Ďalej sa do tejto skupiny príjmov zaradzujú štipendiá, aj tie ktoré sú poskytované zo zahraničia.

Daňové priznanie 2020 typu A

Ak študent dosiahol príjmy, ktoré sú zdaniteľné, na území Slovenskej republiky, a to na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta za minulý rok, tak je povinný podať daňové priznanie typu A, ak presiahli hranicu 1 968,68 eur.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Daňové priznanie typu B

Tento druhu daňového priznania podáva študent vtedy, ak dosiahol aj iné druhy príjmov. Medzi ne patria napríklad tie, ktoré získal z prenájmu nehnuteľnosti, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti alebo z vyplatenia podielového listu.

Kedy je podanie daňového priznania pre študenta výhodné

Aj v prípade, že študentove zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 eur, sa mu podať daňové priznanie vyplatí. Je však dôležité, aby zamestnávateľ študentovi z týchto príjmov zrážal preddavky na daň, vtedy mu môže vzniknúť daňový preplatok. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou daňového priznania. 

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Študenti si vlastné príjmy zvyšujú aj prácou v zahraničí. Aj vtedy je potrebné tieto príjmy zahrnúť do daňového priznania. Vo všeobecnosti platí, že daň zo zamestnania, či brigády sa platí v danom štáte, kde študent pracuje. Ten sa preto obráti na príslušný finančný úrad alebo svojho zamestnávateľa. Na Slovensku je však tiež povinný uviesť tieto príjmy do daňového priznania. Tu si však môže uplatniť jednu z metód na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Ak ste mali príjem zo zahraničia, môže vám vzniknúť nárok na vrátenie daní zo zahraničia. Kontaktujte našu materskú spoločnosť TJ-Legal, s.r.o


NÁŠ TIP:

Ak nestíhate podať daňové priznanie 2020 v riadnom termíne, môžete požiadať o predĺženie lehoty. Stačí, keď si stiahnete žiadosť, vyplníte ju a zanesiete alebo poštou zašlete na miestne príslušný daňový úrad.

.

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie za rok 2019 - rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.