Slovenské daňové priznanie typ A 2024

19. január 2024

Autor Šimon Briatka

Rok sa zišiel s rokom a to pre mnohých znamená aj nové daňové povinnosti. Tou najvýraznejšou u fyzických osôb je potenciálne povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu typu A (DPFO A), alebo B (DPFOB). 

 

Slovenské daňové priznanie typ A 2024 - kto má povinnosť?

 

Ako každý rok, aj tento krát sa povinnosť podať si slovenské daňové priznanie vzťahuje na tých daňovníkov, ktorí spĺňajú isté podmienky.

Konkrétne má povinnosť ten, kto:

 

  • koho celosvetové zdaniteľné príjmy za rok 2023 prekročili 2 461,41 eur,
  • dosiahol daňovú stratu,
  • bol k tomu vyzvaný daňovým úradom

 

Stačí, že bola splnená jedna podmienka a človeku už vznikla povinnosť podať si DPFO. Typ A podávajú tie fyzické osoby, ktoré mali príjem výhradne zo závislej činnosti, teda predovšetkým zo zamestnania. 

NÁŠ TIP: nie ste si istí, či si máte podať DPFO A, alebo DPFO B? Prečítajte si náš blog: Rozdiely medzi slovenským daňovým priznaním typu A a typu B.

 

Aké zmeny sú v DPFOA 2024 oproti predošlému roku?

 

Najvýraznejšie zmeny v tlačive pre daňové priznanie typu A sa udiali v III. oddieli, označenom ako ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE A DAŇOVÉHO BONUSU.

 

Do veľkej zmeny ide o spresnenie textov, vypustenie neaktuálnych formulácií, prípadne prečíslovanie riadkov.

 

Pribudla aj úplne nová časť, súvisiaca s legislatívnymi zmenami v oblasti daňového bonusu na deti, má názov Údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti uvedené na r. 31.

 

V tejto časti pribudli aj zaškrtávacie polia, ktoré daňovník vyberie podľa toho, na základe akého podkladu vypĺňa vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa.

 

K menším zmenám došlo aj v IV. oddieli (týkajúci sa daňového bonusu na úroky z hypotéky), v VI. oddieli (výpočet dane), VII. oddieli (rozdiely z dodatočného daňového priznania) a X. oddieli (pre daňových nerezidentov).

 

NÁŠ TIP: všetky zmeny v tlačivách sme zohľadnili aj pri aktualizácii aplikácie Mojedane. Vyplňte si v nej daňové priznanie online, rýchlo a jednoducho a nelámte si hlavu nad zložitým zeleným tlačivom! 

 

Kedy si podať daňové priznanie typu A 2024?

 

Zákonom daný termín je 31. marca 2024, avšak keďže tento deň vychádza na nedeľu a pondelok 1. apríla je štátny sviatok, posúva sa táto lehota na utorok 2. apríla 2024. Upozorňujeme, že dovtedy je daňové priznanie potrebné nielen podať, ale aj uhradiť prípadnú daň.

 

Výnimku tvoria tí, ktorí si podajú žiadosť o odklad daňového priznania. Tí majú čas na podanie do 30. júna 2024, čo je však opäť nedeľa, čiže reálny termín na odložené daňové priznanie je pondelok 1. júla 2024.

 

Daňovníci, ktorí mali v roku 2023 aj príjmy zo zahraničia, si môžu termín posunúť až na pondelok 30. septembra 2024.

 

VEDELI STE, ŽE: ak ste mali príjmy z cudziny, potenciálne vám mohol vzniknúť nárok aj na vrátenie daní zo zahraničia? S jeho uplatnením vám pomôže naša materská spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. Prilepšiť si takto viete o stovky až tisíce eur! 


Ak však pre to nemáte závažný dôvod, odporúčame vám túto povinnosť zbytočne neodkladať. Zbavte sa jej v predstihu napríklad s pomocou aplikácie Easyforms Mojedane. S ňou je vyplnenie vášho online daňového priznania hračkou. 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.