Rozdiely medzi slovenským daňovým priznaním typu A a typu B

5. január 2024

Autor Šimon Briatka

Fyzické osoby na Slovensku podávajú jeden z dvoch typov daňového priznania k dani z príjmu - typ A alebo typ B. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Kto má povinnosť podať si daňové priznanie v roku 2024?

Povinnosť podať si slovenské daňové priznanie za rok 2023 (podávané v roku 2024) má ten daňovník, resp. fyzická osoba, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2023 prekročili 2 461,41 eur, alebo dosiahol daňovú stratu, alebo ho k tomu vyzvala Finančná správa prostredníctvom miestne príslušného Daňového úradu. 

 

Je dôležité rozlišovať daňové priznanie fyzickej osoby - ide o „bežných” daňovníkov, teda ľudí pracujúcich v zamestnaní, na živnosť, dohodu a podobne. Právnické osoby, teda spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a tie s ďalšími právnymi formami podnikania, majú povinnosť podať si daňové priznanie právnickej osoby.

 

Tento článok, ako aj aplikácia Easyforms Mojedane sú určené fyzickým osobám. 

Slovenské daňové priznanie typ A

Plný názov tohto variantu je daňové priznanie fyzickej osoby k dani z príjmu typ A (DPFO A), alebo jednoducho „áčko”.

 

Tento typ daňového priznania si na Slovensku podávajú iba tí daňovníci, ktorí za predmetný daňový rok* mali príjmy výhradne zo závislej činnosti, teda zamestnania

 

*daňový rok na Slovensku je zhodný s kalendárnym

 

Ak daňovník mal akýkoľvek iný typ príjmu, napríklad do živnosti, prenájmu, kryptomien a podobne, je povinný podať si daňové priznanie typu B.

 

Príklad:

 

Ján bol od 1.1.2023 do 31.10.2023 zamestnaný. Príjem mal v tomto období iba zo zamestnania a bol vyšší, než 2 461,41 eur. Od 1.11.2023 do 31.12.2023 poberal podporu v nezamestnanosti. Aký typ daňového priznania si má podať?

 

Ján je povinný podať si daňové priznanie typu A, keďže presiahol stanovenú hranicu príjmu. Okrem príjmu zo zamestnania síce poberal aj podporu v nezamestnanosti, sociálne dávky (teda napríklad aj nemocenské, úrazové, vdovské a podobne) sú od dane z príjmu oslobodené. Ján môže použiť aplikáciu mojedane.sk a vyplniť si daňové priznanie už za 15 minút.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Slovenské daňové priznanie typ B

Plný názov tohto variantu je daňové priznanie fyzickej osoby k dani z príjmu typ B (DPFO B), alebo jednoducho „béčko”. Hovorovo sa stretneme aj s názvami daňové priznanie živnostníka, daňové priznanie SZČO a podobne - z toho dôvodu, že všetci živnostníci si podávajú tento typ daňového priznania. 

 

Daňové priznanie typu B si podávajú, okrem všetkých živnostníkov, aj fyzické osoby - nepodnikatelia, ktorí okrem príjmu zo závislej činnosti (zamestnania) mali aj iné druhy príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z cenných papierov, predaja kryptomien a podobne.

 

Jednoduché pravidlo znie: ak ste okrem zamestnania mali ešte aj nejaký iný zdaniteľný príjem*, s najväčšou pravdepodobnosťou máte povinnosť podať si daňové priznanie typu B.

 

*príjmy oslobodené od dane si môžete pozrieť na tomto odkaze

 

Príklad 1:

 

Lenka pracovala od 1.1.2023 do 30.4.2023 ako zamestnanec. Počnúc 1.5.2023 až do konca roka pracovala na živnosť. Jej celkové príjmy prekročili 2 461,41 eur, pričom ako SZČO si uplatňovala paušálne výdavky. Aký typ daňového priznania si má podať?

 

Lenka si musí podať daňové priznanie typu B. Jednak kvôli prekročenej príjmovej hranici, ale najmä kvôli kombinácii príjmov. Platí, že ak by mala v roku 2023 príjmy iba zo živnosti, tak si rovnako musí podať daňové priznanie typu B, keďže túto povinnosť majú všetci živnostníci. Aj Lenka môže použiť aplikáciu mojedane.sk, keďže podporuje vyplnenie daňového priznania typu B s paušálnymi nákladmi.

Daňové priznanie typu B online v appke - novinka!

Doteraz ste boli zvyknutí, že v aplikácii Easyforms Mojedane si vyplníte iba daňové priznanie typu A. Máme však pre vás dobré správy - počnúc rokom 2024 je možné použiť ju aj na vyplnenie daňového priznania typu B - pre živnostníkov s paušálnymi nákladmi. 

 

Aplikácia vás spoľahlivo prevedie celým procesom vypĺňania a na základe vami zadaných údajov vám vypočíta vašu daňovú povinnosť (prípadne daňový preplatok, ak vám naň vznikol nárok. 


Celý proces zvládnete už za necelú štvrťhodinu a od daňového priznania k dani z príjmu máte opäť pokoj minimálne na rok.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.