Pandemické príspevky v daňovom priznaní a daňový bonus na dieťa

25. máj 2021

Autor Šimon Briatka

Poberali ste aj vy v roku 2020 niektorý z príspevkov vyplácaných v rámci pomoci pri pandémii COVID-19? Ak si podávate daňové priznanie za minulý rok, tak si môžete tieto príjmy uviesť za účelom splnenia podmienky na získanie daňového bonusu na dieťa, aj keď sú oslobodené od dane z príjmu. Na ktoré konkrétne príspevky sa to vzťahuje a ako to môžete urobiť sa dozviete v našom texte.

 

Pandemické príspevky vám môžu pomôcť získať daňový bonus na dieťa

 

Pandémia koronavírusu je tu s nami už vyše roka a za ten čas zanechala nezmazateľné negatívne stopy na našej ekonomike. Nielen na úrovni štátov a firiem, ale, žiaľ, predovšetkým v radoch bežných občanov. Mnohí prišli o pravidelný príjem, pričom výdavky im zostali.

 

Za účelom aspoň čiastočnej nápravy začali vyplácať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Sociálna poisťovňa rôzne príspevky, ktoré mali pomôcť zamestnancom, zamestnávateľom a živnostníkom preklenúť zložité obdobie.

 

Tieto príspevky sú oslobodené od dane z príjmu.

 

Za účelom získania daňového bonusu na dieťa za daňový rok 2020 (t.j. mať zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, za r. 2020 konkrétne aspoň 3 480 €) sa však považujú za zdaniteľné. Vyplýva to zo zákona č. 67/2020 Z. z., § 24aa, bodu 1.Týka sa to týchto konkrétnych príspevkov:

 

  • Pandemické nemocenské
  • Pandemické ošetrovné
  • Prvá pomoc a Prvá pomoc+
  • Dotácie poskytnuté v kultúre

 

Daňové priznanie za rok 2020 za 10 minút!

 

Ako uviesť pandemické príspevky v daňovom priznaní?

 

Do našej aplikácie Mojedane sme pridali možnosť jednoducho si ich uviesť v daňovom priznaní. V časti 2. Zoznam príjmov pribudla nová možnosť Príjem z oslobodených štátnych dávok a dotácií v rámci prvej pomoci.

 

 

Jej zaškrtnutím sa vám pri ďalšom vypĺňaní otvorí možnosť uvedenia konkrétnych príjmov podľa druhu príspevku, ktoré sme vymenovali vyššie.

 

Nechýbajú vysvetlivky, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí/ťuknutí na otáznik vedľa položky. O jednotlivých príspevkoch sa tak dozviete viac.

 

S použitím našej aplikácie si tak jednotlivé pandemické príspevky uvediete za účelom získania daňového bonusu na dieťa jednoducho a bez zbytočných komplikácií. Ich výšku napíšete priamo v kroku, kde zadávate svoje príjmy a algoritmus sa postará o to, aby sa do daňového priznania preniesla na správne miesto. Jednoducho a online.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 

Ak si vypĺňate daňové priznanie typu A na predpísanom tlačive ručne, musíte výšku a druh poskytnutých príspevkov uviesť v oddiele IX. – miesto na osobitné záznamy daňovníka v takejto podobe:

 

 

zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

V oboch prípadoch (pri ručnom aj digitálnom vypĺňaní) nezabudnite k vyplnenému daňovému priznaniu priložiť formou prílohy potvrdenie od Sociálnej poisťovne, v ktorom sú tieto príspevky a ich výška rozpísané.

 

Zdroje: pomahameludom.sk, mfsr.sk, employment.gov.sk, epi.sk

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.