Najčastejšie otázky k daňovému priznaniu typu B (DPFOB)

16. máj 2024

Autor Šimon Briatka

Na Slovensku rozlišujeme dva typy daňových priznaní fyzických osôb - typ A a typ B. Najčastejším otázkam týkajúcim sa prvého menovaného sme sa venovali minulý týždeň. V tomto texte sa bližšie pozrieme na takzvané „béčko”.

 

 

1. Kto má povinnosť podať si DPFOB?

 

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ B, ako znie jeho plný názov, má povinnosť podať si každý, koho celosvetové zdaniteľné príjmy za rok 2023 prekročili 2 461,41 eur a zároveň platí, že tieto príjmy poberal z podnikateľskej činnosti, prípadne mal akýkoľvek zdaniteľný príjem, okrem, alebo navyše k príjmu zo závislej činnosti (zamestnania).

Uveďme si zopár príkladov:

  1. Jozef mal v roku 2023 príjmy zo živnosti, teda podnikania, vo výške 27.000 € - podáva si typ B;
  2. Irena mala v roku 2023 príjmy zo zamestnania vo výške 13.000 € a príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 4.000 € - podáva si typ B;
  3. Pavol mal v roku 2023 príjem zo zamestnania vo výške 22.000 € - podáva si typ A;
  4. Zdenka mala v roku 2023 príjem zo živnosti vo výške 2.000 € a žiadne iné zdaniteľné príjmy  - nevzniká jej povinnosť podať si daňové priznanie.
     

 

2. Podávajú si DPFOB všetci živnostníci?

 

Áno, za predpokladu, že dosiahli v roku 2023 príjmy aspoň vo výške 2 461,41 eur
 

Tým, že mali príjmy zo živnosti, ktoré sú považované za príjmy z podnikateľskej činnosti, im automaticky zaniká možnosť podať si daňové priznanie typu A
 

Ak živnostník zarobil menej ako 2 461,41 eur, povinnosť podávať daňové priznanie mu vôbec nevzniká - jedine, ak by ho k tomu vyzval daňový úrad, prípadne by vykázal daňovú stratu.
 

 

3. Mal som príjmy z prenájmu, podávam si DPFOB?

 

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený do výšky 500 eur

Ak mal daňovník v daňovom roku iba príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a príjem z prenájmu nižší ako 500 eur, podáva si daňové priznanie typu A, resp. požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

 

Ak by však takýto zamestnanec mal príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vyššie ako 500 eur, už mu vzniká povinnosť podať si daňové priznanie typu B.

 

 

4. Aké tlačivo je určené pre DPFOB?

 

Najaktuálnejšie tlačivá pre daňové priznanie typu B nájdete na webe Finančnej správy:

 

 

5. Aké sú termíny na podanie DPFOB?

 

Rozlišujeme tri termíny na podanie slovenského daňového priznania (týka sa oboch typov - A aj B):

  • riadny termín - 31. marec,
  • predĺžený termín - 30. jún (pri žiadosti o predĺženie lehoty na podanie*),
  • predĺžený termín - 31. september (pre daňovníkov, ktorí mali príjmy zo zahraničia a podali si žiadosť o predĺženie lehoty na podanie).

 

Do týchto termínov je potrebné zároveň aj uhradiť daň, ak vám vznikla daňová povinnosť. 

*je potrebné ju podať do 31. marca

 

 

6. Aké príjmy patria do DPFOB?

 

Ak mal daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) aj akýkoľvek iný druh zdaniteľného príjmu, za predpokladu prekročenia sumy 2 461,41 eur má povinnosť podať si daňové priznanie typu B

 

Táto povinnosť mu vzniká aj vtedy, ak mal výlučne príjmy mimo príjmov zo zamestnania a tie prekročili sumu 2 461,41 eur.

 

Aké príjmy patria do tejto kategórie?

Medzi najčastejšie patria príjmy zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, z kryptomien, či príjmy z obchodovania s cennými papiermi

Ich zoznam si môžete pozrieť na webe Finančnej správy


NÁŠ TIP: mali ste v predošlom daňovom roku príjmy iba zo živnosti a uplatňujete si paušálne výdavky? Vyplňte si daňové priznanie online v jednoduchej a intuitívnej appke Easyforms Mojedane. Nepotrebujete poznať účtovnícky žargón a všetky výpočty za vás urobí aplikácia!

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.