Najčastejšie otázky k daňovému priznaniu typu A (DPFOA)

9. máj 2024

Autor Šimon Briatka

Kto podáva slovenské daňové priznanie typu A? Čo znamená skratka DPFOA? Komu povinnosť nevzniká? Ktoré tlačivo je na to určené? Ako to urobiť čo najefektívnejšie?

 

 

To sú len niektoré z otázok, s ktorými sa stretávame v našej praxi. V tomto texte sme ich zozbierali a pripájame k nim aj odpovede. Pevne veríme, že po jeho dočítaní budete o daňovom priznaní typu A vedieť to najdôležitejšie.

 


1. Kto má povinnosť podať DPFOA?

 

Za skratkou DPFOA sa ukrýva slovné spojenie daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu A. Hovorové označenie je jednoducho slovenské daňové priznanie typu A, alebo, jednoducho, „áčko“.
 

Kto je povinný podať ho? 
 

Zákon o dani z príjmov hovorí jasne, povinnosť podať DPFOA má každý, koho celosvetové zdaniteľné príjmy za rok 2023 prekročili 2 461,41 eur, pričom tieto príjmy boli iba zo závislej činnosti (zamestnania), prípadne bola táto osoba k podaniu daňového priznania vyzvaná daňovým úradom. 
 

Tu je dôležité poznamenať, že zamestnanci, ktorí do konca februára požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, si už nemusia podávať DPFOA.

 


2. Kto nemusí podávať DPFOA?
 

Na druhej strane stoja tí, ktorým povinnosť podať si DPFOA nevzniká.
 

Patria tu všetci, ktorých zdaniteľné príjmy nedosiahli sumu 2 461,41 eur. Takíto daňovníci si daňové priznanie nemusia podávať vôbec, jedine ak by ich k tomu vyzval daňový úrad, alebo by dosiahli daňovú stratu (týka sa živnostníkov a SZČO).

 

Pozor, ak človek sumu 2 461,41 eur presiahol kombináciou zdaniteľných príjmov (napr. príjmy zo zamestnania a z prenájmu, alebo podnikania, či iné druhy), prípadne dosiahol túto hranicu príjmami z podnikania, vzniká mu povinnosť podať si DPFOB.

 

 

3. Aké tlačivo je určené pre DPFOA?

 

Najaktuálnejšie tlačivá nájdete vždy na webe Finančnej správy:

 

4. Aké sú termíny na podanie DPFOA?

 

Rozlišujeme tri termíny na podanie slovenského daňového priznania:

  1. riadny termín - 31. marec,
  2. predĺžený termín - 30. jún (pri žiadosti o predĺženie lehoty na podanie*),
  3. predĺžený termín - 31. september (pre daňovníkov, ktorí mali príjmy zo zahraničia).

 

Do týchto termínov je potrebné zároveň aj uhradiť daň, ak vám vznikla daňová povinnosť. 

*je potrebné ho podať do 31. marca
 

 

5. Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní?

 

O chybách pri vypĺňaní daňového priznania sme napísali samostatný blog. Medzi tie najčastejšie patria:

  • nepodpísané priznanie,
  • nesprávne či neúplné údaje,
  • použitie neaktuálneho tlačiva,
  • nesprávny výpočet daňovej povinnosti,
  • priznanie bez príloh.
     

 

6. Ako podať DPFOA čo najrýchlejšie a najjednoduchšie?

 

Pri podávaní daňového priznania máte na výber viacero možností.
 

Tá prvá je urobiť tak na vlastnú päsť. Vtedy sa však uistite, že naozaj rozumiete tomu, čo vypĺňate. Ak na daňový úrad doručíte neúplne vyplnené priznanie, prípadne priznanie, ktoré je akýmkoľvek iným spôsobom nesprávne, daňový úrad vás vyzve na jeho opravu.
 

Ak tak nestihnete do príslušného termínu, riskujete sankciu z omeškania. 
 

Druhá je využiť služby účtovníka. Ak si vyberiete fundovaného odborníka, máte garanciu správnosti vyplnenia, je však potrebné pripraviť sa na poplatok. Ten je, spravidla, zo všetkých ponúkaných možností najvyšší. Navyše, ak účtovníka kontaktujte v najvyššej sezóne (pred termínom), môže vás z kapacitných dôvodov odmietnuť.
 

My vám odporúčame tretiu možnosť - vyplniť si daňové priznanie online. Využite na to appku Easyforms Mojedane a získate garanciu správnosti výpočtu na základe vami zadaných údajov, bezkonkurenčne rýchle a jednoduché vyplnenie a ešte k tomu aj záruku dorovnania ceny

 

Chcete sa zbaviť tejto „milej” povinnosti už za 15 minút?
 

 Prvý krok urobte tu


 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.