Najčastejšie chyby v daňovom priznaní

11. apríl 2024

Autor Šimon Briatka

Vypĺňanie tlačiva a podávanie slovenského daňového priznania nie je úplne najjednoduchšou činnosťou. Mnohokrát sa stane, že daňovník na niečo zabudne, niečomu neporozumie, alebo sa skrátka pomýli. Hoci chybám sa niekedy nevyhnete, ak poznáte tie najčastejšie z nich, viete si na nich dať pozor.

 

 

Daňové priznanie nepodpíšete

 

Samotné vypĺňanie tlačiva je nepochybne najpracnejšou súčasťou celého procesu. Uviesť správne údaje o príjmoch, odvodoch, prípadne aj výdavkoch (ak ide napríklad o daňové priznanie živnostníka) dá zabrať. 
 

Zdá sa, že taká formalita, akou je podpis, je teda absolútnou maličkosťou. Možno vás pre to prekvapí, že pomerne veľká časť daňovníkov naň zabudne, prípadne sa nepodpíše všade, kde má (podpisov je, najmä v daňovom priznaní typu A, potrebných viac).
 

Fyzické osoby - nepodnikatelia - by nemali zabudnúť na podpis pri poukazovaní 2 či 3 % z dane, podpis na potvrdenie správnosti údajov, či podpis pri žiadosti o vyplatenie daňového preplatku či bonusov/zamestnaneckej prémie. 
 

Živnostníci s aktívnou živnosťou a iné SZČO si podávajú daňové priznanie výhradne elektronicky, ktoré sa potvrdzuje takzvaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

 

Nesprávne/neúplné osobné údaje

 

Hoci svoje základné osobné údaje - meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo - zrejme ovládame všetci, niekedy sa stane, že ich vyplniť zabudneme. Je preto obzvlášť dôležité tieto políčka v tlačive skontrolovať aj dvakrát.

 

Iné to už je pri živnostníkoch a uvádzané DIČ či IČO - tieto čísla nevie každý spamäti. Niekedy ich človek preskočí s tým, že sa k nim neskôr vráti (napríklad po kontrole v Živnostenskom registri), ale zabudne na nich.
 

Myslite na to, že daňový úrad neprijme priznanie, v ktorom chýbajú povinné údaje. 
 

NÁŠ TIP: aplikácia na online daňové priznanie www.mojedane.sk vás upozorní, ak nevyplníte niektorý z povinných údajov. Kým tak neurobíte, nemôžete sa vo vypĺňaní dostať ďalej. 
 

Neaktuálne tlačivo
 

Ľudia spravidla vedia, či majú vypĺňať tlačivo typu A, alebo typu B. Čo však už nevie každý je skutočnosť, že aj v rámci jedného typu sa môže tlačivo z roka na rok zmeniť. 

 

Je nevyhnutné vždy používať to najaktuálnejšie, predpísané Finančnou správou. Daňový úrad totiž neplatné tlačivo nemusí akceptovať.

 

Aktuálne tlačivá si viete stiahnuť na webe Finančnej správy, v papierovej forme vám ich poskytnú aj na daňovom úrade.
 

Nesprávny výpočet daňovej povinnosti

 

Výpočet toho, koľko má človek odviesť na dani (ak mu takáto povinnosť vznikla), je pre daňový úrad azda najdôležitejším údajom. Dajte si preto záležať, aby bol správny.

 

Ak daňový úrad príde na to, že vaša daňová povinnosť je vyššia, ako ste uviedli v tlačive, vznikne vám povinnosť podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa prišlo na pochybenie.
 

VEDELI STE, ŽE: aplikácia Easyforms Mojedane za vás urobí všetky výpočty automaticky na základe vami zadaných údajov? 

 

Priznanie bez príloh

 

Hoci nejde priamo o súčasť daňového priznania, prílohy k nemu sú nemenej dôležité.
 

Pri type A je tou hlavnou potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za predmetný daňový rok, ktoré vám je zo zákona povinný vystaviť zamestnávateľ, ak ho o to požiadate. 
 

Dajte si pozor, ak ste mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia. V takom prípade potrebujete priložiť aj potvrdenia o zdaniteľných príjmoch z týchto krajín. 
 

Ak si uplatňujete daňový bonus na dieťa, je potrebné priložiť aj kópiu rodného listu (ak ho daňovému úradu predkladáte prvýkrát) a potvrdenia o návšteve školy (iba v prípade zahraničnej školy, slovenské školy si daňový úrad overí sám). Pri daňovom bonuse na zaplatené úroky je to zasa potvrdenie o ich úhrade, ktoré vám vystaví banka. 
 

To, ktoré prílohy potrebujete k svojmu daňovému priznaniu typu A, vám našepká aj naša aplikácia. V závislosti od vami zvolených možností pri vypĺňaní dostanete na konci kompletný zoznam potrebných príloh


 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.