Materská dovolenka - všetky daňové bonusy aj povinnosti

1. jún 2021

Autor Sonja Sedláková

Pri nástupe na materskú či rodičovskú dovolenku treba myslieť na mnoho dôležitých vecí. Jednou z nich sú aj daňové povinnosti či bonusy, o ktoré musíte požiadať sami. Nepripravte sa zbytočne o peniaze a zistite, čo vás čaká z daňového hľadiska po nástupe na materskú/rodičovskú dovolenku.

 

tehotná žena v práci pred odchodom na materskú dovolenku 

 

Nárok na materskú dovolenku

Na materskú dovolenku má nárok každá zamestnaná matka, resp. po 6 týždňoch od pôrodu aj otec dieťaťa. Materská dovolenka trvá štandardne 34 týždňov a možno na ňu nastúpiť najskôr 8 týždňov pred plánovaným pôrodom (zväčša sa nastupuje v 6. týždni pred pôrodom). V prípade osamelej ženy (slobodná, ovdovená či rozvedená) trvá materská dovolenka 37 týždňov. Ak žena porodí dvojčatá či viac detí, dĺžka materskej dovolenky je 43 týždňov.

 

Materská dovolenka a daňové priznanie

Jednou z daňových povinností počas materskej alebo rodičovskej dovolenky môže byť aj podanie daňového priznania. Väčšine rodičov nevznikne povinnosť podať si ho, avšak z hľadiska predpokladaného daňového preplatku to môže byť výhodné.

 

Viac sme sa tejto téme venovali v článku: Kedy podať daňové priznanie, aj keď nemáte povinnosť?

 

Tip:

V našej online aplikácii Mojedane si môžete bezplatne overiť váš nárok na vrátenie daní.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Materské - výška materskej dávky

Nemýľte si materskú dovolenku s materskou dávkou, nazývanou aj „materské“. Na tú má matka alebo otec nárok po splnení zákonných podmienok, ak ide o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenú osobu alebo fyzickú osobu, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Dôležité je, aby bola osoba nemocensky poistená aspoň 270 dní (cca 9 mesiacov) v posledných 2 rokoch – či už ako zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

 

Materské sa vypláca za obdobie, počas ktorého máte nárok na materskú dovolenku. U matiek živnostníčok platí rovnaké časové obdobie, no s tým rozdielom, že im nevzniká nárok na materskú dovolenku. Po splnení podmienok však 34 týždňov (alebo v špeciálnych prípadoch dlhšie) môžu poberať materskú dávku. O tú je potrebné požiadať (nenabehne vám na účet automaticky), nech už je váš pracovný pomer akýkoľvek. Žiadosť vám vystaví ošetrujúci lekár zväčša 6-8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

 

Výška materskej nie je u každého rovnaká a vypočítame ju podľa nasledujúceho vzorca:

Denný vymeriavací základ (DVZ) alebo predpokladaný denný vymeriavací základ (PDVZ) * 75 %

 

Maximálna výška materskej dávky v roku 2021 nesmie presiahnuť sumu 53,8521 € na deň (vypočítaná z DVZ vo výške 71,8028 €), čo je mesačne (podľa počtu dní v mesiaci) cca 1 615,60 € - 1 669,50 €.

 

Prechod na rodičovskú dovolenku – rodičovský príspevok

Pod rodičovskou dovolenkou rozumieme buď plynulý prechod matky z materskej na rodičovskú dovolenku, alebo ak bol namiesto matky na „materskej“ dovolenke otec, nazývame to tiež rodičovskou dovolenkou. Rodičovská dovolenka začína vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada zamestnávateľa, a môže trvať až do 3. roku života dieťaťa (v osobitných prípadoch aj dlhšie). Rodič pritom nemusí byť na rodičovskej dovolenke po celý čas, môže ju aj prerušiť a znovu na ňu nastúpiť – to je však povinný konzultovať so zamestnávateľom a písomne mu to oznámiť, resp. o ňu požiadať.

 

Rodičovský príspevok – výška v roku 2021

Počas trvania rodičovskej dovolenky oprávnená osoba poberá tzv. rodičovský príspevok. Jeho výška je v roku 2021 275,90 € alebo 378,10 € (v prípade, že sa pred poberaním rodičovského príspevku oprávnenej osobe vyplácalo materské alebo obdobná dávka).

 

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu. Budete potrebovať potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku (získate ho na pobočke Sociálnej poisťovne) a kópiu rodného listu dieťaťa.

 

Pokiaľ vám nevznikol nárok na materskú dávku, budete poberať od začiatku iba rodičovský príspevok.

 

Tehotenské v roku 2021

Novinkou pre tehotné ženy je tehotenská dávka, ktorá má slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Vypláca sa od 13. týždňa tehotenstva ženám, ktoré sú zamestnankyne, povinne nemocensky poistené SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené, ktorým vznikol nárok na tehotenské v ochrannej lehote alebo poistenkám, ktoré čerpajú rodičovskú dovolenku alebo poberajú rodičovský príspevok.

 

Aj o túto dávku je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu. Tlačivo vám vystaví gynekológ na prvej preventívnej prehliadke na začiatku 2. trimestra, keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k 27. týždňu pred očakávaným dňom pôrodu.

 

Výška tehotenského v roku 2021 predstavuje 15 % z denného vymeriavacieho základu alebo z predpokladaného denného vymeriavacieho základu.

 

Minimálne tehotenské je určené v sume 7,18028 € na deňmaximálne v sume 10,77042 €.

 

Daňový bonus na manželku/manžela

Daňové zvýhodnenie vás čaká aj v prípade, ak s manželkou/manželom žijete v spoločnej domácnostimanželka/manžel sa stará o maloleté dieťa do 3 rokov (v špeciálnych prípadoch do 6 rokov). Keďže je pravdepodobné, že jeden z rodičov bude na materskej či rodičovskej dovolenke, a teda sa bude starať o dieťa do 3 rokov, podmienka vzniku nároku bude splnená.

 

Aj tejto téme sme sa viac venovali v osobitnom článku: Ako uplatniť daňový bonus na manželku

 

Tip:

Daňový bonus na manželku/manžela a ďalšie daňové bonusy si môžete jednoducho uplatniť v našej online aplikácii Mojedane.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Zdroje: Financnasprava.sk, Socpoist.sk - otec a materskéSocpoist.sk - tehotenské, Slovensko.sk - materská dovolenka, Slovensko.sk - prechod z materskej dovolenky

Zdroj obrázku: Anastase Maragos on Unsplash

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.