Mám povinnosť podať daňové priznanie k nehnuteľnosti a aj zaplatiť daň z predaja?

23. máj 2024

Autor Šimon Briatka

Keď príde reč na nehnuteľnosti a dane, často sa stretávame s tým, že ľudia majú v tejto oblasti nejasnosti. Jedným z najčastejších problémov býva rozlišovanie medzi daňovým priznaním k nehnuteľnosti a platením dane z predaja nehnuteľnosti, ktoré síce znejú podobne, ale ide o dva rozdielne inštitúty. V tomto texte si o nich povieme čosi viac.

 


 

Daňové priznanie k nehnuteľnosti

 

Začnime prvým menovaným.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa vzťahuje na daň z nehnuteľnosti (pozor! nie z predaja či prenájmu nehnuteľnosti) a má povinnosť podať si ho daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti.

 

Inými slovami - ak ste si napríklad v priebehu roka 2023 kúpili byt či dom, vznikla vám povinnosť podať si daňové priznanie k nehnuteľnosti. Ak nehnuteľnosť predávate/darujete, teda zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
 

Termín je vždy do 31. januára roka nasledujúceho po skončení roka, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom takejto nehnuteľnosti.
 

Je dôležité poznamenať, že toto daňové priznanie si človek podáva iba raz po nadobudnutí nehnuteľnosti. Nepodáva ho každý rok, za ktorý je jej vlastníkom, správcom, nájomcom, či užívateľom. 
 

Správca dane z nehnuteľnosti - ktorým je mesto, resp. obec - mu potom každoročne bude automaticky zasielať oznámenie o vyrubení dane z nehnuteľnosti. 

 

Príklad:

Jozef sa 23. augusta 2023 zápisom do katastra stal vlastníkom nového bytu. Má povinnosť podať si daňové priznanie k nehnuteľnosti? Odpoveď: áno. Jozef tak musí urobiť do 31. januára 2024.


 

Daň z predaja nehnuteľnosti

 

Daň z predaja (alebo prenájmu) nehnuteľnosti nie je predmetom daňového priznania k nehnuteľnosti, ale daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby typu B.

 

To znamená, že ak ste predali nehnuteľnosť a príjem z tejto transakcie je zdaniteľný a zároveň vám vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu, musíte tento príjem v priznaní uviesť.

 

NÁŠ TIP: prečítajte si náš blog Mal som príjem z nehnuteľnosti - podávam si DPFO B?, v ktorom sa dozviete, v akých prípadoch je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený. 

 

Jednoduchá pomôcka znie: ak od nadobudnutia nehnuteľnosti uplynulo minimálne 5 rokov, daň z predaja nehnuteľnosti neplatíte. Ak ste nehnuteľnosť zdedili v priamom rade (napr. po rodičoch, manželke/manželovi), tak sa lehota 5 rokov počíta odo dňa, kedy ju nadobudla osoba, od ktorej ste ju zdedili. 

 

Zároveň je dôležité poznamenať, že daň z predaja nehnuteľnosti sa počíta z rozdielu medzi obstarávacou cenou nehnuteľnosti a cenou, za ktorú ste ju predali
 

Príklad: 

Marta si v januári 2021 kúpila byt za 78.000 eur. Nechala ho čiastočne prerobiť a v novembri 2023 ho predala za 85.000 eur. Má povinnosť príjem z predaja zdaniť? Odpoveď: áno. Marta musí príjem z predaja bytu uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby typu B v roku 2024. Daň sa bude počítať zo sumy 7.000 eur (rozdiel medzi 85.000 a 78.000 eur).

 

Zhrnutie - daň z nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľnosti

 

Daň z nehnuteľnosti platí daňovník za každý rok, kedy je vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k nehnuteľnosti však podáva iba prvý rok (do 31. januára) po jej nadobudnutí. 
 

Daň z predaja nehnuteľnosti platí daňovník vtedy, ak tento príjem nie je od dane oslobodený a zároveň mu vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu typu B. Ak sú splnené obe podmienky, je povinný tento príjem priznať v tomto daňovom priznaní.


 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.