Kto nemusí podávať slovenské daňové priznanie?

14. marec 2024

Autor Šimon Briatka

Hoci častejšie riešime opačnú otázku - kto MÁ POVINNOSŤ podať si slovenské daňové priznanie - nezaškodí pozrieť sa na vec aj z opačného uhla. V istých prípadoch si totiž nemusíte podať daňové priznanie aj vtedy, ak ste za predošlý kalendárny rok mali príjmy.

 

Dôležitá je príjmová hranica

 

Jednou z troch podmienok na vznik povinnosti podať si slovenské daňové priznanie je prekročenie príjmovej hranice a to akýmikoľvek zdaniteľnými príjmami, dosiahnutými kdekoľvek na svete, teda aj v zahraničí. 
 

Táto hranica je pre daňové priznanie za rok 2023 na sume 2 461,41 €

 

Ak ste teda za daňový rok (ktorý je zhodný s kalendárnym) 2023 zarobili menej ako 2 461,41 eur, nemáte povinnosť podať si daňové priznanie. 
 

Pozor - ak ste nedosiahli túto príjmovú hranicu, ale vykázali ste daňovú stratu, prípadne vás k podaniu vyzval daňový úrad, tak sa povinnosti podať si daňové priznanie nevyhnete. 
 

Niektoré príjmy sú oslobodené 
 

Nie všetky príjmy, ktoré ste v predošlom kalendárnom roku dosiahli, sú automaticky zdaniteľné. Niektoré sú, naopak, oslobodené od dane z príjmu
 

Do tejto kategórie patria okrem iného:
 

 • sociálne dávky (dôchodky, podpora v nezamestnanosti, nemocenské, ošetrovné, prídavky na deti, vdovské a sirotské príspevky a pod.),
 • príjem z výživného (vyživovacej povinnosti),
 • úvery, pôžičky,
 • štipendiá,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutý po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia,
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti do výšky 500 eur,
 • príjem z obchodovania s cennými papiermi, od nadobudnutia ktorých uplynul aspoň 1 rok.

 

Ak ste teda dosiahli príjem prevyšujúci 2 461,41 eur, ktorý pozostával výlučne z týchto príjmov (prípadne iných oslobodených od dane), nemusí vám vzniknúť povinnosť podať si daňové priznanie.

 

Niekedy sa to oplatí aj bez povinnosti

 

Je dôležité podotknúť, že v istých prípadoch sa človeku oplatí povinnosť podať si slovenské daňové priznanie aj napriek tomu, že mu povinnosť nevznikla.
 

Dôvodom je získanie daňového preplatku.
 

Do tejto skupiny daňovníkov patria najmä:
 

 • tí, ktorí boli časť roka 2023 nezamestnaní,
 • študenti s príležitostným príjmom,
 • dôchodcovia s príležitostným príjmom,
 • nerezidenti Slovenskej republiky, ktorí tu pracovali,
 • tí, ktorí boli v priebehu roka 2023 PN, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke,
 • tí ktorí si neuplatňovali počas roka 2023 nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,, na príspevky do DDS (III. dôchodkový pilier) alebo daňový bonus na deti.
   

Viac sa tejto téme venujeme v blogu: Prečo si podať daňové priznanie typu A? Kvôli daňovému preplatku.
 

Chcete vedieť, či vám potenciálne vznikol nárok na daňový preplatok?


Zistíte to aj v aplikácii Mojedane, vďaka ktorej je online daňové priznanie hračkou. Po zadaní potrebných údajov vám automaticky vypočítame, či vám vznikol nárok na preplatok, alebo nie. Ak áno, rovno vás aj usmerníme, ako oň požiadať.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.