Kedy podať daňové priznanie, aj keď nemáte povinnosť?

4. marec 2021

Autor Sonja Sedláková

Za určitých podmienok vám nemusí vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie, ale jeho podanie môže byť pre vás výhodné, keďže môže dôjsť k nároku na vrátenie dane z príjmov. V tomto článku vám zhrnieme niekoľko najčastejších prípadov, kedy sa oplatí podať daňové priznanie, aj keď vám nevznikla povinnosť.

 

Kedy musíte podať daňové priznanie

  • Ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €
  • Ak ste pri príjmoch z podnikania vykázali stratu
  • Ak vás daňový úrad vyzve, aby ste podali DP (bez ohľadu na to, či vám vzniká alebo nevzniká povinnosť)

 

Ak vám povinnosť vyplýva zo zákona, neváhajte a vyplňte si daňové priznanie typ A jednoducho a pohodlne v našej online aplikácii. Daňové priznanie typ B vám radi spracujú agenti našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Kedy netreba podávať daňové priznanie, ale môže sa to oplatiť

Hoci každý prípad je individuálny, toto sú najčastejšie prípady:

 

  • Časť roka ste boli nezamestnaný
  • Ste študent s príležitostným príjmom
  • Ste dôchodca s príležitostným príjmom
  • Ak ste ako nerezident Slovenskej republiky pracovali na území SR
  • V priebehu roka ste boli na PN, materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke
  • Neuplatňovali ste si počas roka nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, kúpeľnú liečbu, na príspevky do DDS (III. dôchodkový pilier) alebo daňové bonusy na deti
  • Ste dlžníkom zo zmluvy o hypotekárnom úvere pre mladých (uzatvorená po 31. 12. 2017) a môžete si uplatniť daňový bonus na úroky z hypotekárneho úveru

 

Nezamestnaní počas časti roka

Bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku 2020 ste odpracovali, máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane, teda 4 414,20 €. Ide o 21-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. K 1. januáru 2020 táto suma predstavovala 210,20 € (teda 21 x 210,20 € = 4 414,20 €).

 

Ak ste pracovali iba niekoľko mesiacov v roku, uplatňovali ste si mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 367,85 € iba počas odpracovaných mesiacov, čo pravdepodobne neprekročí ročnú sumu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane a budete mať nárok na vrátenie dane.

 

Študenti s príležitostným príjmom

Ak ste mali príjem z dohody o brigádnickej práci študenta, podliehal daniam a zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň z príjmu. Väčšina študentov nepracuje počas celého roka (napr. iba počas letných prázdnin), avšak stále má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške, čím vzniká v ročnom vysporiadaní preplatok na dani.

 

Dôchodcovia s príležitostným príjmom

Daňové priznanie sa vám oplatí podať aj vtedy, keď ste dôchodca a boli ste počas roka zamestnaní na čiastočný úväzok alebo bol váš príjem relatívne nízky. Nezáleží pritom na tom, aká je výška vášho dôchodku. Ak vám zamestnávateľ počas roka zrážal preddavky na daň z príjmov, ale celková výška zdaniteľných príjmov v roku 2020 nepresiahla sumu 2 207,10 € (polovica nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka), podaním daňového priznania vám môže byť vrátená celá zrazená daň z príjmov.

 

Materská a rodičovská dovolenka

Je len málo pravdepodobné, že by nástup na materskú alebo rodičovskú dovolenku vychádzal presne na 1. januára a končil presne 31. decembra. Preto matky alebo otcovia na materskej alebo rodičovskej dovolenke predstavujú podobný prípad ako nezamestnaní počas časti roka. Počas roka, v ktorom niekoľko týždňov alebo mesiacov pracovali a následne odišli na materskú alebo rodičovskú dovolenku (alebo sa z nej vrátili do práce v priebehu roka), majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v plnej výške (pre rok 2020 je to 4 414,20 €), čím vznikne daňový preplatok.

 

Práca v zahraničí

Ak ste slovenským daňovým rezidentom (občania, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bydlisko alebo sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v roku) a pracovali ste v zahraničí, ste povinný podať daňové priznanie v prípade, že výška vašich celosvetových zdaniteľných príjmov prekročí sumu 2 207,10 €. Podanie daňového priznania vám však odporúčame aj v prípade nižších príjmov, keďže vám pravdepodobne vzniká nárok na vrátenie daní zo zahraničia z krajiny, v ktorej ste pracovali.

 

Ak si nie ste istý, vypočítajte si predpokladanú výšku daňového preplatku v našej daňovej kalkulačke. Daňoví agenti našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., vám radi pomôžu s vybavením vrátenia daní zo zahraničia v plnej legálnej výške. V daňovom priznaní si aj takáto osoba môže uplatniť daňový bonus na deti a daňový bonus na úroky z hypotekárneho úveru, ak preukáže splnenie zákonných podmienok.

 

Ďalšie daňové prípady

 

Ak ste si počas roka neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na kúpeľnú liečbu, na príspevky do DDS či rôzne daňové bonusy (na deti či na úroky z hypotekárneho úveru), môžete si ich uplatniť spätne v daňovom priznaní. Následkom toho vám vznikne daňový preplatok alebo nižšia daň na úhradu.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Zdroj informácií: podpora.financnasprava.sk

Zdroj obrázka: wayhomestudio - freepik.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.