Kedy mi daňový úrad vráti preplatok daní?

1. marec 2022

Autor Milan Polician

Kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok? (zdroj obr.: freepik.com)

Aktualizácia: 1.3.2022

Daňové priznanie za 13 minút!

 

.

V praxi sa často stretávame s otázkou, kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok, ktorý si daňovník vyrátal v daňovom priznaní. 

.

Povinnosť pre vrátenie daňového preplatku upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne jeho §79 ods. 2, ktorý ukladá daňovému úrad vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania.

 

Čo to znamená v praxi?

 

Na Slovensku máme štandardne 3 lehoty na podaj daňového priznania - 31. marec, 30. jún a 30. september. Táto lehota sa však ešte posúva v závislosti od toho, či daný hraničný deň nepadne na deň pracovného pokoja. Tak tomu bolo napríklad aj v roku 2019, kedy deň 31. marec pripadol na nedeľu. Lehota sa tak automaticky presunula na 1. apríl.

.

Od posledného dňa lehoty na podaj začína plynúť spomínaných 40 dní. V roku 2022 to v praxi znamená, že vzniknutý daňový preplatok z podaného daňového priznania bude vyplatený najneskôr do 10. mája 2022. Výpočet je jednoduchý a vyzerá nasledovne: 31.03.2022 + 40 dní = 10.5.2022. 

 

Pozor! Daňový preplatok dostanete v máji iba vtedy, ak si daňové priznanie podáte riadne do 31. marca 2022.

.

Rovnako sa vyráta aj dátum vyplatenia v prípade, že s si podáte odklad do 30.06., resp. 30.09 (ak ste mali príjmy zo zahraničia).  Ak si podáte daňové priznanie do 30. júna, replatok daní vám tak bude vyplatený najneskôr do 09.08.2022. V prípade, že si podáte odklad až do 30. septembru tak s pripísaním preplatku daní na váš účet môžete rátať až k 9.11.2022.

 

Kedy dostanem preplatok daní za daňové priznanie 2022?

Daňový preplatok v roku 2022 (po podaní daňového priznania za rok 2021 v riadnom termíne do 31.03.2022) vám bude vyplatený najneskôr do 10.05.2022.

 

Aktualizácia: vyššie uvedené platí, ak ste DP podali v riadnom termíne do konca marca. Ak ste využili posunutie lehoty, tak platí, že daňový preplatok dostanete na účet do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podali DP.


NÁŠ TIP:

Nezabudnite, že samotným podaním daňového priznania vám nevzniká automaticky nárok na vyplatenie preplatku. Naopak, o vyplatenie preplatku je potrebné v daňovom priznaní požiadať. V aplikácii mojedane.sk vás vždy upozorníme na to, že vám vzniká nárok na vrátenie daní automaticky a požiadame vás o doplnenie platobných údajov, kam vám má byť preplatok daní zaslaný (poštová poukážka alebo IBAN).

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.