Aké podklady potrebujete na vrátenie daní z Rakúska?

6. december 2018

Autor Jana Melegová

Heidenplatz Viedeň (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Lohnzettel - L16, alebo všetky výplatné pásky

Lohnzettel predstavuje obdobu  slovenského potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a odvedenom sociálnom poistení. 
Rakúsky zamestnávateľ je povinný vystaviť ho vždy po ukončení kalendárneho roka alebo po ukončení pracovného pomeru a doručiť ho zamestnancovi a rakúskemu daňovému úradu.

 

Formulár L16 poskytuje najmä tieto informácie:

  • rozsah obdobia, počas ktorého klient pracoval u daného zamestnávateľa 
  • SV NR: číslo sociálneho poistenia v Rakúsku
  • výšku hrubého príjmu (riadok 210)
  • výšku odvedeného sociálneho poistenia do rakúskeho sociálneho systému (riadok 230)
  • výšku odvedených daní (riadok 260)
  • výšku vyplatených príjmov nepodliehajúcich zdaneniu – napr. diéty, príspevky na vedenie dvojitej domácnosti, príspevky na cestovné a podobne

 

Lohnzettel  je vystavený aj  zamestnancom, ktorí boli vyslaní do Rakúska a ich zamestnávateľom je slovenská firma. Tento formulár predstavuje potvrdenie o odvádzaní daní a sociálneho poistenia   v Rakúsku.  Údaje na Lohnzettel, sú jedným z identifikátorov, na základe ktorých je možné zistiť, či daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska, prípadne na iné príspevky a prídavky z rakúskeho sociálneho systému.

 

Lohnzettel je kľúčovým podkladom pri spracovaní žiadosti o vrátenie daní z Rakúska a stanovení predbežnej orientačnej kalkulácie, ktorá pojednáva o preplatku prípadne nedoplatku, t.j. o sume, ktorá by klientovi mala byť vrátená, prípadne, ktorú bude potrebné rakúskemu daňovému úradu uhradiť (v prípade nedoplatku). Predbežnú kalkuláciu je možné vyčísliť aj na základe podkladov z výplatných pások, z ktorých však údaje nemajú takú výpovednú hodnotu, ako údaje z Lohnzettel a z tohto dôvodu môže byť stanovená kalkulácia pomerne dosť nepresná.  

 

Formulár E9 - Potvrdenie EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR)

Formulár EU/EWR za príslušný daňový rok na základe žiadosti potvrdí slovenský daňový úrad. Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre potvrdenie formuláru EU/EWR je podanie slovenského daňového priznania za daný rok. 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Na formulári E9 slovenský daňový úrad potvrdzuje výšku celosvetových príjmov. Príjmy z Rakúska na danom potvrdení nevystupujú, sú vyňaté. Na základe údajov na formulári EU/EWR/E9 je možné určiť, či daňovník spĺňa jednu z troch podmienok daňovej rezidencie v Rakúsku, t.j. , či môže žiadať o vrátenie daní z Rakúska.

Formulár - Rakúske daňové priznanie

Rakúske daňové priznanie je možné podať elektronicky alebo v papierovej podobe poštou. Podanie rakúskeho daňového priznania elektronicky má oproti papierovej podobe značné výhody, o ktorých sme sa zmienili v článku: Vieme, ako urýchliť  prijatie daňového preplatku z Rakúska.

 

Pri registrácii na našej internetovej stránke www.tj-legal.com, vám obratom na vami uvedenú e- mailovú adresu bude zaslaný link s kompletnými registračnými formulármi a podrobnými inštrukciami. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť telefonicky alebo e-mailom. Radi a ochotne vám pomôžeme. Jednotlivé formuláre daňového priznania v nemeckom jazyku môžete nájsť na webovej stránke rakúskeho ministerstva financií.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

V prípade, ak vám niektorý z hore uvedených podkladov chýba, vieme ho pre vás vyžiadať u zamestnávateľa. Taktiež sa na nás neváhajte obrátiť, ak potrebujete pomôcť s podaním slovenského daňového priznania zároveň s ním pre vás vyžiadame potvrdenie formuláru EU/EWR/E9.

 


Mohlo by vás zaujímať:

Ako použiť aplikáciu mojedane.sk?

Ako zadať rakúsky príjem do aplikácie mojedane.sk?

Aké údaje musím zadať do aplikácie?

8 najčastejších chýb v daňovom priznaní

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Jana Melegová

Absolvovala som štúdium na Vysokej škole ekonomickú v Bratislave. Po skončení štúdia som žila a pracovala v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Svoje skúsenosti nadobudnuté v zahraničí zúročujem v spoločnosti TJ-Legal s.r.o., kde sa špecializujem na spracovanie daňových priznaní pre zamestnancov pracujúcich v Rakúsku.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.