Daňové priznanie online a zamestnanecký príjem zo zahraničia

27. november 2023

Autor Šimon Briatka

Povinnosť podávať slovenské daňové priznanie


Ak ste pracovali v zahraničí, možno máte otázku, či vlastne musíte podávať aj slovenské daňové priznanie?


Povedzme si teda, kto má vlastne povinnosť podať si daňové priznanie za daňový rok 2023 (teda daňové priznanie v roku 2024 - keďže sa podáva vždy spätne za ukončený rok):

 

  • každý, koho celosvetové zdaniteľné príjmy* prekročili sumu 2 461,41 eur,
  • každý, kto vykázal daňovú stratu,
  • ten, koho k tomu vyzve správca dane.


*do zdaniteľných príjmov sa rátajú aj príjmy zo závislej činnosti, teda zamestnania, ďalej príjmy zo živnosti, predaja či prenájmu nehnuteľnosti a virtuálnych mien.


V praxi to znamená, že aj keď ste v roku 2023 pracovali napríklad v Česku, Nemecku či Rakúsku, a na Slovensku ste nemali žiaden príjem, povinnosť podať si slovenské daňové priznanie máte, ak spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok.


Pozor! Povinnosť podať si daňové priznanie na Slovensku máte aj vtedy, ak ste si už podali daňové priznanie v zahraničí. 

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


 

Výnimky a dvojité zdanenie


Existujú z tejto povinnosti výnimky?


Áno, daňové priznanie na Slovensku si nemusíte podávať, ak nie ste daňovým rezidentom SR. 


Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňovým rezidentom SR každý, kto spĺňa aspoň jednu z podmienok:

 

  • má na území Slovenska trvalý pobyt,
  • má na území SR bydlisko (t. j. dlhodobé ubytovanie, napr. podnájom), 
  • sa na území SR obvykle zdržiava viac ako 183 dní v konkrétnom kalendárnom roku.

 

Ak teda chodíte do zahraničia na turnusy, alebo tam hoci pracujete aj celý rok, no trvalý pobyt máte na Slovensku - máte povinnosť podať si aj slovenské daňové priznanie. Túto výnimku spĺňa iba veľmi malé percento Slovákov, ktorí síce majú slovenské občianstvo, ale nemajú tu trvalý pobyt, bydlisko a trávia tu menej než polovicu roka. 

Teraz sa možno pýtate, či nebudete musieť zaplatiť daň dvakrát (najmä keď ste si už podali zahraničné daňové priznanie) - v cudzine, aj doma.

 

Ostaňte bez obáv, váš príjem je zdaňovaný iba v krajine, v ktorej ste ho dosiahli. Slovenská republika má s vybranými štátmi (vrátane všetkých európskych krajín) uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

 

Existujú dve metódy, ktoré v takomto prípade môžete uplatniť:

 

  1. metóda vyňatia príjmov,
  2. metóda zápočtu dane.

 

Dobrou správou je, že s použitím aplikácie Easyforms Mojedane si pri vypĺňaní online daňového priznania s týmito procedúrami nemusíte lámať hlavu. Stačí nasledovať inštrukcie, uviesť zahraničný príjem a aplikácia do tlačiva prenesie všetky podstatné informácie. 

 

Aplikácia pri zahraničnom príjme vždy aplikuje správny postup.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Online daňové priznanie a príjem zo zahraničia

 

Vďaka zrozumiteľným inštrukciám v aplikácii Easyforms Mojedane presne viete, kde máte hľadať aký údaj. Pomocník vás dokonca usmerní, kde nájsť zdaniteľné príjmy na zahraničných potvrdeniach.

 

Slovenské daňové priznanie si musíte podať, ak chcete žiadať o vrátenie daní zo zahraničia.

 

Potrebujete ho kvôli získaniu formulára EU/EWR, hovorovo formulára E9. Ten si pre zmenu vyžaduje zahraničný daňový úrad, aby získal predstavu o vašich celkových zdaniteľných príjmoch. 

 

S aplikáciou mojedane.sk si vyplníte online daňové priznanie so zahraničnými príjmami už do 15 minút. Následne ho môžete použiť pri žiadosti o formulár EU/EWR.

 

Prečítajte si tiež náš blog: Ako zadať príjem zo zahraničia v daňovom priznaní?.
 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.