Ako zadať príjem zo zahraničia v daňovom priznaní

2. september 2019

Autor Ing. Silvia Gernátová

Aktualizácia: 16.3.2021

 

Máte príjem zo zahraničia? Aj vaše online daňové priznanie je hračka

Pracovali ste počas roka za hranicami Slovenska? Potom aj vám prebehnú hlavou otázky ako – Musím si podať daňové priznanie na Slovensku? A ak áno, mám podať len nulové daňové priznanie? Kde mám v daňovom priznaní uviesť príjmy zo zahraničia? Riešenie tohto rébusu pre Slovákov pracujúcich v zahraničí nájdete v tomto článku.

.

Všeobecným presvedčením je, že ak má daňovník len zahraničné príjmy, nemusí si podávať daňové priznanie na Slovensku. Opak je však pravdou. Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku má každý, koho celkový zdaniteľný príjem bol v roku 2020 vyšší ako 2.207,10 eur. Pre daňového rezidenta Slovenskej republiky predstavuje celkový zdaniteľný príjem jeho celosvetový príjem, a preto si slovenské daňové priznanie podať musí.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Ako postupovať pri spracovaní daňového priznania 2021 so zahraničným príjmom

Ak mal daňovník počas roka len príjmy zo zamestnania, je potrebné, aby si najprv od všetkých zamestnávateľov, u ktorých pracoval, vyžiadal potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za celý  predchádzajúci kalendárny rok.

(v Rakúsku sa toto potvrdenie nazýva Lohnzettel, v Nemecku – Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung a v Holandsku – Jaaropgaaf).

.

Ak daňovník získa všetky potrebné podklady, môže začať s vypĺňaním tlačiva daňového priznania typu A. Pre daňovníkov so zahraničným príjmom sú najdôležitejšou časťou daňového priznania riadky vyňatia príjmu, v ktorých uvádzajú základy dane k príjmom zo zahraničia alebo zápočtu dane zaplatenej v zahraničí.

.

Príjmy podliehajú zdaneniu v tej krajine, v ktorej daňovník pracovnú činnosť vykonával. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu, Slovenská republika má s vybranými štátmi uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Využívajú sa pri tom dve metódy  - metóda vyňatia príjmov alebo metóda výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí.

Ako postupovať pri vyňatí príjmov

V krajinách, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o vyňatí príjmov, zamestnanec v riadku vyňatia príjmov uvedie výšku príjmov zo zahraničia len informatívne a nebude ich na Slovensku zdaňovať. Pri vypĺňaní tohto riadku je potrebné, aby si daňovník dal pozor na dve veci – že v riadku vyňatia príjmov sa uvádza základ dane a zároveň si musí dať pozor, aby suma uvedená v tomto riadku dosahovala maximálne výšku celkového základu dane všetkých príjmov v daňovom priznaní.

.

Metódu vyňatia príjmov môže daňovník použiť v troch prípadoch:

  1. ak vykonáva prácu pre Európsku úniu a jej orgány;
  2. ak mu plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení a tieto príjmy boli preukázateľné zdanené;
  3. ak mu plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovensko má uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení.

.

Ako pomôcku vám ponúkame zoznam vybraných krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a využíva metódu vyňatia príjmov: Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a Taliansko.     

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Ako postupovať pri zápočte dane

Pri metóde zápočtu dane je to trochu komplikovanejšie. Daňovník v riadku zápočtu dane uvedie výšku príjmov zo zahraničia. Pozor, uvádza sa základ dane, nie hrubý príjem. V ďalšom riadku sa uvádza daň zaplatená v zahraničí z príjmov v predchádzajúcom riadku. Nie v každom štáte je však výška zdanenia rovnaká. Tu platí, že ak je výška zdanenia v zahraničí nižšia ako na Slovensku, je daňovník povinný doplatiť v SR rozdiel. V prípade, že zaplatená daň je vyššia, daňový úrad daňovníkovi tento preplatok nevráti, pretože táto daň neplynula do štátneho rozpočtu na Slovensku.

.

Pri metóde zápočtu dane je potrebné, aby daňovník preukázal, že dane boli zaplatené v zahraničí.

Dobrou správou je, že daňovník môže použiť metódu vyňatia príjmov, aj keď má Slovensko s daným štátom uzatvorenú dohodu o použití metódy zápočtu, ak je pre neho tento spôsob výhodnejší.

.

S nasledujúcimi krajinami má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a pri príjmoch z nich používa metódu zápočtu dane: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švajčiarsko a iné.

.

 Nie ste si istý, či vám je všetko jasné? Využite našu aplikáciu mojedane.sk a vďaka presne uvedeným postupom si svoje daňové priznanie vyplníte jednoducho a rýchlo aj sami.

.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, v našej materskej spoločnosti TJ-Legal, vám radi pomôžeme nielen so spracovaním slovenského daňového priznania 2021, ale aj so spracovaním žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia.

.

Zdroje:

TJ-Legal, Finančná správa SR, Podnikam.sk

 


 NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova. Aplikácia automaticky aplikuje správny postup pri zahraničnom príjme - vyňatie/zápočet. 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Kľúčové slová: daňové priznanie, daňové priznanie online, daňové priznanie 2020, danove priznanie 2020, ako vyplnit danove priznanie, onlinepriznanie, danovepriznanieonline

Ing. Silvia Gernátová

Som čerstvá absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študovala som odbor Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. 

V súčasnosti sa v spoločnosti TJ-Legal zaoberám spracovaním slovenských daňových priznaní typu A. Mojim cieľom je stať sa expertom na poli účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.