Daňové bonusy a daňová optimalizácia pre zamestnancov

12. apríl 2021

Autor Milan Polician

Platenie daní a šetrenie môžu ísť ruka v ruke. Zamestnanci všeobecne nemajú veľké možnosti na optimalizáciu svojich daní. Nemôžu si uplatniť výdavky ako živnostníci (napr. cestovné výdavky do práce, stravné, nákup pracovných pomôcok a odevov atď.). Napriek tomu majú aj zamestnanci možnosť ušetriť na daniach, pričom nemusí ísť o nízke sumy. Pozrime sa na to, aké daňové bonusy majú zamestnanci možnosť využiť a aké sú ďalšie možnosti daňovej optimalizácie.

 

rodina šetrí vďaka daňovým bonusom

 

Nezdaniteľná časť základu dane

Prvou položkou, vďaka ktorej sa znižuje výška daní, je nezdaniteľná časť základu dane alebo, zjednodušene povedané, nezdaniteľné minimum. Pre rok 2021 je výška stanovená na 375,95 € mesačne, teda 4511,43 € ročne.

 

Daňový bonus na manželku/manžela

V daňovom priznaní si ďalej môže uplatniť daňový bonus na manželku alebo manžela, ak sa tento staral o dieťa do veku 3, resp. 6 rokov (vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa). Tomuto daňovému bonusu sme sa venovali v samostatnom článku: Ako si môžete uplatniť odpočítateľnú položku na manželku?

 

Daňový bonus na dieťa

Rovnako si môžete uplatniť daňový bonus na dieťa. Podmienkou je, že ste mali v danom roku príjem rovný alebo vyšší ako 6-násobok minimálnej mzdy, resp. minimálne taký obrat z podnikania, a zároveň ste neboli v strate pri príjme podľa § 6 ods. 1 a 2. Musí ísť o nezaopatrené deti, resp. študentov strednej alebo vysokej školy do veku 25 rokov. Mimoriadne sa to oplatí rodičom, ktorých ratolesti majú menej ako 6 rokov. Majú totiž nárok na dvojnásobný bonus. Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 (platná od 1. 7. 2021) je nasledovná:

 

Dieťa do 6 rokov46,44 €/mesiac
Dieťa od 6 do 15 rokov39,47 €/mesiac
Dieťa nad 15 rokov23,22 €/mesiac

 

Prídavky na deti alebo rodičovský príspevok zo zahraničia

Ak pracujete v zahraničí, môžete mať za určitých okolností nárok na prídavky na deti alebo rodičovský príspevok z daných krajín. V našej materskej spoločnosti TJ-Legal sa naši špecialisti venujú spracovaniu týchto žiadostí. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme získať tieto bonusy: Zahraničné služby pre zamestnancov

 

Kúpeľný bonus

Daňovník si môže v daňovom priznaní uplatniť kúpeľný bonus na seba, manželku a deti. Vzhľadom na možnú úsporu (max. 2 € za rok) a množstvo potrebných dokladov je táto možnosť daňovníkmi využívaná veľmi zriedka. Napríklad pri štvorčlennej rodine by išlo o úsporu 8 €.

 

II. a III. pilier

V minulosti bolo možné z daní odrátať aj dobrovoľné príspevky do II. piliera. Túto nezdaniteľnú položku si mohol zamestnanec uplatniť výlučne v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 – 2016.

Čo si však môžete uplatniť aj v roku 2021, sú príspevky do III. piliera. V daňovom priznaní môžete po splnení zákonných podmienok uplatniť ako odpočítateľnú položku sumu príspevkov až do výšky 180 €. To pre vás znamená úsporu na dani vo výške 34,20 €.

 

Hypotéka pre mladých

Nezabúdajme na možnosť uplatnenia bonusu za zaplatené úroky pri hypotéke pre mladých. Ide o 50 % zaplatených úrokov, resp. maximálnu sumu vo výške 400 €.

 

Mladomanželská pôžička

Mladomanželom sa poskytuje tzv. mladomanželská pôžička, ktorou prispieva Štátny fond rozvoja bývania na zabezpečenie nového domova pre mladé rodiny.

Využite všetky dostupné bonusy

Suma sumárum, štát nedáva zamestnancom veľa možností na optimalizáciu daní. Je preto dôležité, aby sa dôsledne zamerali na tie, ktoré ovplyvniť vedia.

 

Naša aplikácia mojedane.sk vás prevedie všetkými odpočítateľnými položkami. Podľa vašich vstupných dát presne zistí, na čo máte nárok a vyzve vás k ich zadaniu. Rovnako spoľahlivo vyráta výšku daňového bonusu na dieťa podľa zákonných podmienok.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Napríklad naša modelová štvorčlenná rodina - mama (na materskej dovolenke), otec (zamestnaný s hrubým príjmom 13 000 € ročne) a dve deti vo veku 2 a 12 rokov - môže takto za rok 2021 ušetriť až 3 016,49 €:

  • úspora na nezdaniteľnej časti základu dane: 857,17 €
  • úspora na daňovom bonuse na manželku: 783,70 €
  • daňový bonus na deti: 933,42 €
  • pilier: 34,20 €
  • kúpeľný bonus: 8,00 €
  • hypotéka pre mladých: 400,00 €

 

Správne nastavenými výdavkami a spracovaným daňovým priznaním sa tak môže každý dostať k desiatkam, stovkám, ba aj tisícom eur od štátu.

 

Recept na zdravé financie

Ak chcete vedieť viac o téme financií, príďte na bezplatný kurz s názvom Recept na zdravé financie (kurz prebieha fyzicky aj online), ktorý pre našich klientov exkluzívne organizuje naša materská spoločnosť TJ-Legal – vrátenie daní zo zahraničia. Cieľom kurzu je šíriť osvetu k finančnej gramotnosti, bližšie informácie sa dozviete na tomto odkaze: Kurz Recept na zdravé financie

 


Zdroj informácií: Finančná správa

Zdroj obrázka: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.