Daň z dedičstva – kedy ste od platenia oslobodení?

14. október 2021

Autor Sonja Sedláková

Zdedili ste nehnuteľnosť a obávate sa, že na vás čaká daň z dedičstva, ktorú treba zaplatiť? Našťastie bola táto povinnosť v roku 2004 zrušená. Mali by ste však myslieť na ďalšie náležitosti, ktoré vás po zdedení môžu čakať.

 

daň z dedičstva

Zmena v rámci daňovej reformy

Do roku 2004 ste sa mohli stretnúť s daňou z dedičstva, ktorá bola zrušená v rámci daňovej reformy zákonom č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. Predmetom dane z príjmu teda už nie je príjem získaný dedením nehnuteľnosti (dom, byt, nebytový priestor či časti nehnuteľnosti), ale ani hnuteľnej veci, práva či inej majetkovej hodnoty. 

 

Hoci obavy z dane z dedičstva pretrvávajú až dodnes, po dedení nemáte povinnosť priznávať tento príjem v daňovom priznaní, a teda ani z neho platiť daň.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Pozor si dajte až pri predaji

Situácia sa ale mení v prípade, že by ste chceli zdedenú nehnuteľnosť alebo iný zdedený majetok predať. Tu rozlišujeme dedičov v priamom a v nepriamom rade.

 

Dedenie v priamom rade sa týka predkov (starí rodičia, rodičia), potomkov (deti, vnúčatá) a manžela alebo manželky. Nepriami dediči môžu byť iní rodinní príslušníci, napr. súrodenci, ujovia, tety, bratranci a pod. (prípadne nemusia byť rodinní príslušníci).

 

Ak sa ako dedič v priamom rade rozhodnete majetok predať, poručiteľ by mal daný majetok pred smrťou vlastniť aspoň 5 rokov, aby ste z predaja neplatili daň. Pri predaji takejto nehnuteľnosti alebo iného majetku vám potom nevzniká žiadna daňová povinnosť.

 

Ak ste dedič v nepriamom rade, pred predajom majetku by ste ho mali vy vlastniť aspoň 5 rokov, ak nechcete platiť daň (v tomto prípade nezáleží, ako dlho ho vlastnil poručiteľ).

 

Náš tip

Prečítajte si aj náš článok, ako sa vyhnúť dani pri predaji nehnuteľnosti.

 

Výška dane pri skoršom predaji nehnuteľnosti

Pokiaľ sa predsa len rozhodnete predať zdedenú nehnuteľnosť skôr, než bude od dane oslobodená, vznikne vám povinnosť uviesť ju v daňovom priznaní a zaplatiť z nej daň.

 

Daňové priznanie je potrebné podať za zdaňovacie obdobie, v ktorom ste získali príjem z predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti (napr. ak ste nehnuteľnosť predali či z nej mali iný zisk v roku 2021, daňové priznanie budete musieť podať v roku 2022). Výška dane je stanovená na 19 %, avšak dobrou správou je, že ju nebudete platiť z celkovej sumy nehnuteľnosti.

 

Príjem z predaja nehnuteľnosti môžete znížiť o daňové výdavky, teda vstupnou cenou nehnuteľnosti. Pri dedení ide o všeobecnú cenu majetku nadobudnutého dedením, kedy sa prihliada na sumu, na akú bola nehnuteľnosť notársky ocenená počas dedičského konania.

 

Príklad č. 1:

Pani Anna zdedila dom po svojom bratovi, ktorý bol slobodný a nemal žiadnych potomkov. Keďže ide o dedenie v nepriamom rade, aby pani Anna neplatila daň pri predaji nehnuteľnosti, musí od smrti brata uplynúť aspoň 5 rokov.

 

Pani Anna sa však rozhodne dom predať po 3 rokoch od smrti. Pri dedičskom konaní bola nehnuteľnosť ocenená na 135 000 €. Pani Anna dom predala v roku 2021 za 159 000 €. V roku 2022 bude povinná priznať v daňovom priznaní príjem 24 000 € (159 000 € - 135 000 €) a zaplatiť z nej daň 19 %, teda 4 560 €.

 

Netreba zabúdať ani na zdravotné poistenie. Pani Anne bude formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia oznámená výška zdravotných odvodov, kde bude zohľadnený príjem z predaja nehnuteľnosti za dané zdaňovacie obdobie, ako aj prípadný nedoplatok na zdravotnom poistení vo výške 14 % zo zisku z predaja – teda 3 360 € (14 % z 24 000 €).

 

Príklad č. 2

Pán Martin zdedil byt po svojej mame. Keďže však danú nehnuteľnosť kupovala len pred 2 rokmi, príjem z predaja by ešte nebol oslobodený od dane. Pán Martin sa rozhodne s predajom počkať ešte 3 roky.

 

Aký je vlastne dátum zdedenia majetku?

Pri určovaní termínu, kedy už máte nárok na oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, sa pozerá na dátum smrti poručiteľa, nie na dátum zápisu nového vlastníka do katastra (čo môže trvať podstatne dlhšie).

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroje: Slovensko.sk, Podpora.financnasprava.sk, Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Zdroj obrázku: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.