fbpx

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ukážeme vám ako…

14 / feb 2016

Milan Polician

budova

Zdedili ste alebo kúpili nehnuteľnosť a teraz ju chcete predať?

POZOR, aby ste nedoplatili na nevedomosť. Aj jeden deň vás môže stáť tisíce eur.

Zdedili ste alebo kúpili nehnuteľnosť a teraz ju chcete predať? POZOR, aby ste nedoplatili na kvôli nevedomosti.

Zákonodarca myslel aj na prípady, kedy príjem za predaj nehnuteľnosti nie je potrebné zdaniť. Všetky tieto podmienky vymedzuje Zákon o dani z príjmov. Pozrime sa teda spoločne ktoré podmienky to sú:

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

POZOR: platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

POZOR: platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej najneskôr do 21.12.2010 a ak predajca v nej mal trvalý pobyt minimálne 2 roky pred jej predajom

POZOR: platí len pri byte alebo obytnom dome s najviac dvoma bytmi a vrátane pozemkov

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitných predpisov

POZOR: tieto predpisy sa vzťahujú na proces vydania v rámci reštitúcie

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

POZOR: platí pre nehnuteľnosti ktoré boli zaradené do obchodného majetku firmy

 Nadobudnutie

V Zákone o dani z príjmu sa často používa slovné spojenie moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva (v skratke nadobudnutie). Skúsme si vysvetliť o čo vlastne ide.

Nadobudnutie podľa zákona môže nastať nasledujúcimi spôsobmi, a tým sa aj líši forma a čas nadobudnutia.

 • Ak sa nehnuteľnosť získala kúpou, výmenou alebo darovaním nadobudnutie vzniká vkladom do katastra nehnuteľnosti

POZOR: 

Skontrolujte si dátum vkladu do katastra. Aj pár dní, ktoré delia podpis zmluvy a vklad do katastra vás môže stáť tisíce eur na dani.

 

 • Ak sa nehnuteľnosť získala dedením nadobudnutie vzniká smrťou poručiteľa
 • Ak sa nehnuteľnosť získala reštitúciou alebo iným rozhodnutím štátneho orgánu nadobudnutie vzniká dňom rozhodnutia, resp. dňom právoplatnosti rozhodnutia ak dátum nebol určený samotným rozhodnutím

POZOR: 

Skontrolujte si dátum rozhodnutia, resp. dátum právoplatnosti rozhodnutia. Aj pár dní, ktoré delia vydanie rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti vás môže stáť tisíce eur na dani.

 

Predaj nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľnosti

Ak už nie je možné s predajom nehnuteľnosti počkať až do doby 5 rokov od nadobudnutia budú mať nasledujúce riadky pre vás cenu zlata. Pri predaji a následnom zdanení príjmov máte legálnu možnosť znížiť daň. Zákon o dani z príjmu vám pritom ponúka širokú škálu možností ako znížiť základ dane a ušetriť:

 • Pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je výdavkom zaplatená kúpna cena
 • Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena zistená v čase nadobudnutia (znalecký posudok, rozhodnutie o dedičstve:
 • Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu alebo nebol oslobodený.
  1. Za predpokladu, že tento príjem bol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
  2. Ak by príjem nebol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie, resp. údržbu nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (právne služby, poradenstvo)
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť náklady na jej obstaranie alebo výrobu (stavba domu vo vlastnej réžii)

Ak ste nehnuteľnosť kúpili na hypotéku je potrebné vedieť nasledovné informácie:

 • Pri predaji je možné uplatniť aj výdavky z úrokov na úver od banky, resp. sporiteľne
 • Zároveň je možné zahrnúť aj iné výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

 

Ak nehnuteľnosť vlastnia manželia…

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za zahŕňa do základu dane u oboch manželov v rovnakom pomere. Existuje však aj možnosť dohody v inom pomere. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zhrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a slúži na dosiahnutie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozdelí medzi oboch manželov v pomere, v akom ju manželia na túto činnosť využívali. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve sa zarátava podľa jednotlivých pomerov. V rovnakom pomere sa zarátavajú aj výdavky.

 

Ešte drobnosť na záver

V daňovom priznaní uvediete príjem za predaj nehnuteľnosti a zároveň aj zodpovedajúce náklady. Ak sú náklady vyššie ako príjem v daňovom priznaní sa na stratu neprihliada.


NÁŠ TIP:

V aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.


RECENZIE:

 

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.