Celý rok pracujem v Nemecku. Musím podať slovenské daňové priznanie?

11. marec 2021

Autor Ema Scholtz

Nie je vám celkom jasné, prečo si musíte pred podaním nemeckého daňového priznania podať aj riadne slovenské daňové priznanie? Vysvetlíme vám, prečo je to tak a čo hovorí slovenská legislatíva.

 

Platz der Republik

 

Povinnosť z pohľadu slovenskej legislatívy

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej celosvetové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v danom zdaňovacom roku presiahli 50 %  nezdaniteľného minima na Slovensku.

 

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Naviac sa do celkových zdaniteľných príjmov zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda rezidenta Slovenskej republiky. Rezidentom je daňovník, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo ktorý sa na tomto území zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a má tak v krajine trvalé životné záujmy.

 

Nemusíte sa však báť, zahraničné príjmy, teda vo vašom prípade príjmy z Nemecka, sa zo slovenského daňového priznania vynímajú, a tak Vám na Slovensku nevzniká žiadna daňová povinnosť z dosiahnutého zahraničného príjmu. Naopak, v mnohých prípadoch vám môže vzniknúť nárok na vrátenie daní z Nemecka.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

V skratke:       

Ak ste v roku 2020 dosiahli celosvetové príjmy (teda z akejkoľvek krajiny na svete) vyššie ako 2 207,10 €, máte povinnosť podať slovenské daňové priznanie. Ide o riadne slovenské daňové priznanie, nie o nulové daňové priznanie. Nulovým môžeme označiť jedine to daňové priznanie, v ktorom nepriznávame žiaden zdaniteľný príjem (ide napríklad o matky, ktoré celý rok poberali len materské).

 

Otázku povinnosti podávať riadne slovenské daňové priznanie sme si teda z pohľadu slovenskej legislatívy vysvetlili.

 

Potvrdenie formulára EU/EWR

Poznáme však aj druhý dôvod, prečo je pre spracovanie nemeckého daňového priznania nevyhnutné podať aj slovenské daňové priznanie.

 

Povinnou prílohou nemeckého daňového priznania je totiž tzv. potvrdenie EU/EWR. Tento formulár potvrdzuje príslušný slovenský daňový úrad, ktorý na ňom potvrdzuje výšku príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska, resp. boli dosiahnuté daňovníkom mimo Nemecka. Formuláre však slovenský daňový úrad potvrdí len na základe podaného slovenského daňového priznania.

 

Zhrnutie

Odpoveď na otázku, či ste povinný podať slovenské daňové priznanie, aj keď ste celý rok pracovali iba v Nemecku, znie ÁNO. Vyplňte si ho jednoducho v našej online aplikácii Mojedane

 

Ak máte otázky alebo nejasnosti v súvislosti s podaním riadneho slovenského daňového priznania, prípadne s nemeckým daňovým priznaním a vrátením daní z Nemecka, neváhajte nás kontaktovať. Naši špecialisti z materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., vám radi pomôžu s daňovými priznaniami, ako aj so získaním daňového preplatku, ak naň máte legálny nárok.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Zdroj obrázka: noelsch - pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Ema Scholtz

Absolventka štúdia Medzinárodných vzťahov a hospodárskej 
diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Špecializuje 
sa na slovenské a nemecké daňové priznania.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.