Ako zadať anglický príjem v daňovom priznaní?

3. jún 2019

Autor Šimon Briatka

Ako zadať anglický príjem v daňovom priznaní
Ako zadať anglický príjem v daňovom priznaní, Zdroj: pixabay.com

 

.

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii a podávate daňové priznanie 2020 na Slovensku, nemusíte sa obávať, že by ste z príjmu v Británii znova zaplatili daň aj na Slovensku. Výhodou navyše je, že daňové priznanie nemusíte podať v štandardnom termíne, teda do konca marca, ale môžete daňový úrad požiadať o odklad do konca septembra.

Ako zistiť príjem v Británii v kalendárnom roku?

Ešte predtým, ako sa dostanete ku samotnému vyplneniu daňového priznania, je potrebné zistiť koľko ste v Británii zarobili a aké odvody a daň zamestnávateľ zrazil zo mzdy. Hrubý príjem, zaplatené poistné a daň v danom kalendárnom roku - práve tieto údaje budete potrebovať pre vyplnenie daňového priznania.

.

Británia má jedno špecifikum – daňový rok v tejto krajine je iný ako kalendárny rok. Netrvá od 1. januára do 31. decembra ako na Slovensku, ale od 6. apríla do 5. apríla ďalšieho kalendárneho roka. Preto anglický zamestnávatelia vystavia potvrdenie o príjme od 6. apríla do 5. apríla – formulár P60. Nevedia však vystaviť dokument s údajmi od 1. januára do 31. decembra. Údaje je potrebné zistiť z  výplatných pások a prepočítať na eurá.


NÁŠ TIP:

Nezabudnite požiadať o vrátenie daní z Veľkej Británie prostredníctvom našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.


Príklad vyplnenia daňového priznania pri príjme z Veľkej Británie

Pán Jozef v roku 2017 odišiel do Anglicka, kde bol od 1. decembra 2017 do 30. septembra 2018 zamestnaný v jednej firme. Potom sa vrátil na Slovensko a od 1. októbra 2018 do 31. januára 2019 poberal podporu v nezamestnanosti.

.

Pán Jozef mal v roku 2018 zdaniteľný príjem len zo zamestnania vo Veľkej Británii (podpora v nezamestnanosti sa nezdaňuje). Hoci v roku 2018 na Slovensku strávil menej ako 183 dní, trvalý pobyt a stredisko jeho životných záujmov (manželku, deti, byt) mal na Slovensku. Preto je považovaný za slovenského daňového rezidenta a je povinný podať daňové priznanie na Slovensku z celosvetových príjmov, teda aj z príjmov v Británii.

.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Podáva Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2018 (daňové priznanie 2019).  Hrubý príjem, zaplatené poistné a daň zistil z výplatných pások od zamestnávateľa od 1. januára do 30. septembra 2018 a prepočítal ich na eurá, pričom použil priemerný ročný kurz GBP/EUR za rok 2018:

Hrubý príjem:15.827,34 Eur
Zaplatené poistné:981,02 Eur
Zaplatená daň: 1.947,34 Eur   

 

Hrubý príjem a zaplatené poistné vyplní v daňovom priznaní v V. Oddiele:

V r. 36 uvedie hrubý príjem: 15.827,34
V r. 37 uvedie poistné:    981,02
V r. 38 vypočíta rozdiel:  14.846,32

 

Riadky 36a, 37a, 37b nevyplňuje.

Sumu z r.38 doplní aj do riadku r.48 – Úhrn vyňatých príjmov (základov dane).

.

V IX. Oddiele, v časti Uvádzam osobitné záznamy, v tabuľke vyplní:

Kód štátu:826
Príjmy: 15.827,34
Výdavky: 981,02

 

A v okne pod tým napíše kurz, použitý na prepočítanie libier na eurá, zaplatenú daň vo Veľkej Británii a môže dopísať aj ďalšie údaje, prípadne uviesť výpočty, napr.:

V mesiacoch 01-09/2018 som vykonával závislú činnosť vo Veľkej Británii, kde boli príjmy zdanené a zaplatená daň: 1723,40 GBP (1947,34 GBP).

Na prepočet bol použitý priemerný ročný kurz ECB: 0,885 GBP/EUR.

V mesiacoch 10-12/2018 som bol evidovaný na UPSVaR a poberal som podporu v nezamestnanosti.

.

Ku daňovému priznaniu p. Jozef  priloží kópie výplatných pások z Británie, z ktorých údaje získal.


Vedeli ste, že môžete podať daňové priznanie online

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania 2020 aj s príjmom z Veľkej Británie. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.