fbpx

Študent a daňové priznanie

23 / jan 2017

Milan Polician

Aktualizované: 24. marec 2020

 

Podávajú si študenti daňové priznanie? 

Študent nemusí zdaňovať nasledujúce príjmy

 

1. dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia, ako napr. sirotský a invalidný dôchodok

2. štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia

3. štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

 

Aj študent si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2019 predstavuje táto suma výšku 3 937,35 €.

 

Kedy sa študentovi oplatí  podať daňové priznanie?

 

Ak študent dosiahol tzv. aktívne príjmy, teda napr. príjem zo zamestnania a jeho zamestnávateľ za neho odvádzal preddavky na daň z príjmu.

 

Príjem študenta zo zahraničia

 

Keď študent dosiahol príjem zo zahraničia tak ich uvedie v daňovom priznaní a následne tieto príjmy vyjme alebo započíta podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Študent si tiež môže požiadať o vrátenie dane zo zahraničia.

 

Môže si študent uplatniť daňový bonus na dieťa?

 

Áno, aj študent si môže po splnení zákonných podmienok uplatniť bonus na dieťa. Rovnako si môže uplatniť bonus na dieťa aj študent, ktorý je sám nezaopatreným dieťaťom a daňový bonus na neho poberá jeho rodič.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Zdroj: Finančná správa

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.