fbpx

Študent a daňové priznanie

23 / jan 2017

Milan Polician

 

Študent nemusí zdaňovať nasledujúce príjmy

1. dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia, ako napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok,

2. štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,

3. štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Aj študent si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2016 predstavuje táto suma výšku 3.803,33 eur.

Kedy sa študentovi oplatí  podať daňové priznanie?

Ak študent dosiahol tzv. aktívne príjmy, teda napr. príjem zo zamestnania a jeho zamestnávateľ za neho odvádzal preddavky na daň z príjmu.

Príjem študenta zo zahraničia

Keď študent dosiahol príjem zo zahraničia tak ich uvedie v daňovom priznaní a následne tieto príjmy vyjme alebo započíta podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Môže si študent uplatniť daňový bonus na dieťa?

Áno, aj študent si môže po splnení zákonných podmienok uplatniť bonus na dieťa. Rovnako si môže uplatniť bonus na dieťa aj študent, ktorý je sám nezaopatreným dieťaťom a daňový bonus na neho poberá jeho rodič.

Podmienky na uplatnenie bonusu nájdete v tomto článku.

 

Náš tip:

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.

Zdroj: Finančná správa

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.