fbpx

Môžem si uplatniť daňový bonus na manžela/manželku?

26 / jan 2017

Milan Polician

 

Manželku či manžela môžete uplatniť vo svojom daňovom priznaní. Foto: pixabay.com

 
 
Máte manžela alebo manželku a neviete, či si môžete uplatniť tzv. bonus na manžela/manželku“? V tomto článku vám upresníme za akých podmienok vám tento nárok vzniká.
  

Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku si môže uplatniť daňovník len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov (teda len z príjmov zo závislej činnosti-zamestnania (podľa §5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa §6 ods.1 a 2).


 


 Uplatniť si bonus je možné len na manžela/manželku, ktorý/ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období nemal/nemal príjem vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane, tzv. „nezdaniteľné minimum“ (pre rok 2016 je to 3803,33 eur) a splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 

  1. stará sa o dieťa do dovŕšenia 3 roka, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
  2. poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
  3. je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
  4. sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
  5. sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Pozor, ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. 
 

Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.

.

 Zdroj: Finančná správa


NÁŠ TIP:

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete bezpečne a s prehľadom v pohodlí vášho domova podľa platnej legislatívy. 


REFERENCIE:

 

 

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.