Môžem si uplatniť daňový bonus na manžela/manželku?

26. január 2017

Autor Milan Polician

Aktualizované: 31. marec 2020

 

Máte manžela alebo manželku a neviete, či si môžete uplatniť tzv. bonus na manžela/manželku? V tomto článku vám upresníme, za akých podmienok vám tento nárok vzniká.

 

  

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku si môže uplatniť daňovník len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov (teda len z príjmov zo závislej činnosti - zamestnania, podľa §5 - alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa §6 ods. 1 a 2)

 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Uplatniť si bonus je možné len na manžela/manželku, ktorý/ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období nemal/nemal príjem vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane, tzv. "nezdaniteľné minimum" (pre rok 2020 je to 4 035,84 €) a splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 

  1. stará sa o dieťa do dovŕšenia 3 roka, resp. 6 rokov života (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
  2. poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
  3. je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie
  4. sa považuje za občana so zdravotným postihnutím
  5. sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Pozor, ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD). 

 

Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 Zdroj: Finančná správa

 

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.