Kedy mi daňový úrad vráti preplatok daní?

22 / apr 2019

Milan Polician

Kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok?, Zdroj: pixabay.com

.

Aktualizácia: v dôsledku koronakrízy sa posunuli lehoty na spracovanie daňového priznania (DP) – posledný termín na podanie DP bol 31. október, ktorý pripadol na sobotu, tým pádom sa posunul na najbližší pracovný deň, pondelok 2. novembra. Daňový preplatok dostanete na účet do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podali DP (zdroj: Finančná správa)

 

V praxi sa často stretávame s otázkou, kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok, ktorý si daňovník vyrátal v daňovom priznaní. 

.

Povinnosť pre vrátenie daňového preplatku upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne jeho §79 ods. 2, ktorý ukladá daňovému úrad vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Čo to znamená v praxi?

Na Slovensku máme štandardne 3 lehoty na podaj daňového priznania – 31. marec, 30. jún a 30. september. Táto lehota sa však ešte posúva v závislosti od toho, či daný hraničný deň nepadne na deň pracovného pokoja. Tak tomu bolo napríklad aj v roku 2019, kedy deň 31. marec pripadol na nedeľu. Lehota sa tak automaticky presunula na 1. apríl.

.

A práve od tohto dňa začína plynúť spomínaných 40 dní. V našom modelovom roku 2019 to v praxi znamená, že vzniknutý daňový preplatok z podaného daňového priznania bol vyplatený najneskôr do 11. mája 2019. Výpočet je jednoduchý a vyzerá nasledovne: 01.04.2019 + 40 dní = 11.05.2019.

.

Rovnako sa vyráta aj dátum vyplatenia v prípade, že ste si podali odklad do 30.06., resp. 30.09. V roku 2019 sa lehota 30.06. (nedeľa) presúva na nasledujúci pracovný deň 01.07. Preplatok daní tak bude vyplatený najneskôr do 10.08.2019. V prípade, že ste si podali odklad až do 30.09. tak s pripísaním preplatku daní na váš účet môžete rátať až k 09.11.2019.

Kedy dostanem preplatok daní za daňové priznanie 2020?

Daňový preplatok v roku 2020 (po podaní daňového priznania 2020 v riadnom termíne 31.03.2020) vám bude vyplatený najneskôr do 10.05.2020.

 

Aktualizácia: vyššie uvedené platí, ak ste DP podali v riadnom termíne do konca marca. Ak ste využili posunutie lehoty, tak platí, že daňový preplatok dostanete na účet do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podali DP.


NÁŠ TIP:

Nezabudnite, že samotným podaním daňového priznania vám nevzniká automaticky nárok na vyplatenie preplatku. Naopak o vyplatenie preplatku je potrebné v daňovom priznaní požiadať. V aplikácii mojedane.sk vás vždy upozorníme na to, že vám vzniká nárok na vrátenie daní a automaticky žiadame o doplnenie platobných údajov, kam vám má byť preplatok daní zaslaný (poštová poukážka alebo IBAN).

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.