fbpx

Kedy mi daňový úrad vráti preplatok daní?

22 / apr 2019

Milan Polician

Kedy Finančný správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok?, Zdroj: pixabay.com

.

V praxi sa často stretávame s otázkou, kedy Finančný správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok, ktorý si daňovník vyrátal v daňovom priznaní. 

.

Povinnosť vyplatiť daňový preplatok upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne jeho §79 ods. 2, ktorý ukladá daňovému úrad vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania.

Čo to znamená v praxi?

Na Slovensku máme 3 lehoty na podaj daňového priznania – 31.03., 30.06. a 30.09. Táto lehota sa však ešte posúva v závislosti od toho, či daný hraničný deň nepadne na deň pracovného pokoja. Tak tomu bolo napríklad aj v roku 2019, kedy deň 31.03. pripadol na nedeľu. Lehota sa tak automaticky presunula na 01.04.

.

A práve od tohto dňa začína plynúť spomínaných 40 dní. V našom modelovom roku 2019 to v praxi znamená, že vzniknutý daňový preplatok z podaného daňového priznania bude vyplatený najneskôr do 11.05.2019. Výpočet je jednoduchý a vyzerá nasledovne: 01.04.2019 + 40 dní = 11.05.2019.

.

Rovnako sa vyráta aj dátum vyplatenia v prípade, že ste si podali odklad do 30.06., resp. 30.09. V roku 2019 sa lehota 30.06. (nedeľa) presúva na nasledujúci pracovný deň 01.07. Preplatok daní tak bude vyplatený najneskôr do 10.08.2019. V prípade, že ste si podali odklad až do 30.09. tak s pripísaním preplatku daní na váš účet môžete rátať až k 09.11.2019.

Kedy dostanem preplatok daní za daňové priznanie 2020?

Daňový preplatok v roku 2020 (po podaní daňového priznania 2020 v riadnom termíne 31.03.2020) vám bude vyplatený najneskôr do 10.05.2020.


NÁŠ TIP:

Nezabudnite, že samotným podaním daňového priznania vám nevzniká automaticky nárok na vyplatenie preplatku. Naopak o vyplatenie preplatku je potrebné v daňovom priznaní požiadať. V aplikácii mojedane.sk vás vždy upozorníme na to, že vám vzniká nárok na vrátenie daní a automaticky žiadame o doplnenie platobných údajov, kam vám má byť preplatok daní zaslaný (poštová poukážka alebo IBAN).

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.