Kedy mi daňový úrad vráti preplatok daní?

22 / apr 2019

Milan Polician

Aktualizácia: 16.3.2021

 

Kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok? (zdroj obr.: pixabay.com)

.

V praxi sa často stretávame s otázkou, kedy Finančná správa vyplatí vzniknutý daňový preplatok, ktorý si daňovník vyrátal v daňovom priznaní. 

.

Povinnosť pre vrátenie daňového preplatku upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne jeho §79 ods. 2, ktorý ukladá daňovému úrad vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Čo to znamená v praxi?

Na Slovensku máme štandardne 3 lehoty na podaj daňového priznania – 31. marec, 30. jún a 30. september. Táto lehota sa však ešte posúva v závislosti od toho, či daný hraničný deň nepadne na deň pracovného pokoja. Tak tomu bolo napríklad aj v roku 2019, kedy deň 31. marec pripadol na nedeľu. Lehota sa tak automaticky presunula na 1. apríl.

.

A práve od tohto dňa začína plynúť spomínaných 40 dní. V našom modelovom roku 2019 to v praxi znamená, že vzniknutý daňový preplatok z podaného daňového priznania bol vyplatený najneskôr do 11. mája 2019. Výpočet je jednoduchý a vyzerá nasledovne: 1.4.2019 + 40 dní = 11.5.2019.

.

Rovnako sa vyráta aj dátum vyplatenia v prípade, že ste si podali odklad do 30.6., resp. 30.9. V roku 2019 sa lehota 30.6. (nedeľa) presúva na nasledujúci pracovný deň 01.7. Preplatok daní tak bude vyplatený najneskôr do 10.08.2019. V prípade, že ste si podali odklad až do 30.9. tak s pripísaním preplatku daní na váš účet môžete rátať až k 9.11.2019.

Kedy dostanem preplatok daní za daňové priznanie 2021?

Daňový preplatok v roku 2021 (po podaní daňového priznania za rok 2020 v riadnom termíne 31.3.2021) vám bude vyplatený najneskôr do 10.05.2021.

 

Aktualizácia: vyššie uvedené platí, ak ste DP podali v riadnom termíne do konca marca. Ak ste využili posunutie lehoty, tak platí, že daňový preplatok dostanete na účet do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podali DP.


NÁŠ TIP:

Nezabudnite, že samotným podaním daňového priznania vám nevzniká automaticky nárok na vyplatenie preplatku. Naopak o vyplatenie preplatku je potrebné v daňovom priznaní požiadať. V aplikácii mojedane.sk vás vždy upozorníme na to, že vám vzniká nárok na vrátenie daní a automaticky žiadame o doplnenie platobných údajov, kam vám má byť preplatok daní zaslaný (poštová poukážka alebo IBAN).

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.