Živnostníci, dajte si pozor na termín podania daňového priznania

22. september 2020

Autor Mária Artimová

Patríte medzi živnostníkov? Vedeli ste, že ak si štandardne do 30. júna, resp. 30. septembra kalendárneho roka nepodáte daňové priznanie, tak vás Sociálna poisťovňa počnúc 1. júlom, resp. 1. októbrom vyškrtne zo zoznamu povinných poistníkov?

 

Ak už vopred viete, že to nebudete stíhať, nech už z akéhokoľvek dôvodu, určite si na daňový úrad podajte žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ten o tom informuje Sociálnu poisťovňu.

 

Čo vám hrozí zo strany Sociálnej poisťovne?

Ak lehota uplynie a vy ste si žiadosť o predĺženie lehoty nepodali, odporúčame vám bezodkladne informovať Sociálnu poisťovňu. V liste uveďte, že v rámci predpísanej lehoty ste si daňové priznanie nepodali a zároveň ste nepožiadali ani o predĺženie lehoty, no daňové priznanie podáte čo najskôr v najbližších dňoch.

 

Ak tak neurobíte, „sociálka“ vás môže odhlásiť a vy o tom ani nemusíte vedieť.

 

Zo zákona jej totiž nevzniká povinnosť informovať vás o tejto skutočnosti. Platí však, že na základe internej smernice vám Sociálna poisťovňa štandardne do 23. júla, resp. 22. októbra (pri predĺženej lehote na podanie daň. priznania) oznámi vznik, resp. zánik povinného poistenia, váš vymeriavací základ a výšku poistného. POZOR, v dôsledku pandémie COVID-19 vám v roku 2020 poisťovňa oznámi vznik/zánik poistenia do 31. decembra 2020.

 

Nedostali ste v daných termínoch toto oznámenie? Bezodkladne sa obráťte na svoju pobočku Sociálnej poisťovne, resp. môžete využiť aj linku informačno-poradenského centra, na číslach 0906 171 989 a 02 3247 1989.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Čo ak vás Sociálna poisťovňa vyradila?

V praxi to znamená, že vám počas obdobia, kedy ste vyradený, nevzniká nárok na dávky: 

  • nemocenské – t.j. pri práceneschopnosti (PN), ošetrovné člena rodiny (OČR) či materské (počas materskej dovolenky)
  • z poistenia dôchodkového – toto obdobie sa nezapočítava do odpracovaných rokov pre uznanie starobného dôchodku.

 

 

Ak si podáte daňové priznanie s omeškaním, Sociálna poisťovňa vás opätovne zaradí k povinným poistníkom. Za obdobie, kedy ste boli vyradený, vám spätne vystaví predpis mesačných platieb ušlého poistného.

 

Po jeho uhradení vám zároveň vyrúbi úrok z omeškania platby dlžnej sume vo výške 0,05% za každý deň omeškania počnúc dňom splatnosti až po deň úhrady.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdroj obrázka: pixabay.com
 
Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Mária Artimová

S účtovníctvom som sa po prvý krát stretla počas svojho podnikania. Skutočnú lásku a zároveň rešpekt k účtovníctvu som získala až vo firme TJ Legal, v ktorej pracujem ako účtovníčka. Našim klientom pomáham so spracovaním ich jednoduchého účtovníctva a daňových priznaní typu B.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.