Zdaňovanie príjmov autorov – odvody a dane

15. november 2021

Autor Sonja Sedláková

Dosiahli ste príjem ako autor, prípadne plánujete speňažiť svoju tvorivú autorskú činnosť a zaujíma vás, ako postupovať pri jej zdanení? V tomto článku sa dozviete všetky dôležité informácie.

 

zdaňovanie príjmov autorov

Čo môže byť autorské dielo?

Podľa autorského zákona môže byť autorským dielom výtvor kreatívnej činnosti, ktorý spĺňa zákonné znaky. Môže ísť o dielo literárne, divadelné, hudobné, audiovizuálne, výtvarné, ale aj vedecké, ktoré je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V praxi teda môže ísť o knihu, obraz, fotografiu, ale aj o počítačový softvér a ďalšie.

Aktívne a pasívne príjmy autorov

Príjmy autorov rozdeľujeme na aktívne a pasívne. Aktívne príjmy ošetruje autorská zmluva a ide o príjmy z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z vydávania, rozmnožovania a rozširovania diel na vlastné náklady, z vytvorenia iného predmetu duševného vlastníctva a z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

 

Za pasívne príjmy považujeme príjmy z použitia diela, umeleckého výkonu alebo za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu. Pasívne príjmy ošetruje licenčná zmluva.

Zdaňovanie príjmov autorov – aké sú možnosti?

Ako autor máte dve možnosti, ako svoje príjmy z predaja diela zdaniť.

  1. Zdaňovanie zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov
  2. Zdaňovanie v daňovom priznaní

 

Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá možnosť je výhodnejšia, keďže to závisí od rôznych skutočností. Obe metódy majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré zhrnieme nižšie.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdaňovanie zrážkovou daňou

Ak sa rozhodnete zdaňovať svoje príjmy autora zrážkovou daňou, tzn., neuplatníte si postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, platiteľ dane vám strhne zrážkovú daň 19 % a svoj príjem dostanete už očistený od dane. Následne tento príjem nemusíte uvádzať v daňovom priznaní, ani z neho odvádzať odvody do zdravotnej či sociálnej poisťovne.

 

Výhodami je jednoznačne jednoduchosť tohto spôsobu – ako autor nemáte žiadne starosti. Nevýhodou môžu byť vyššie náklady na daň, ktoré by v niektorých prípadoch mohli byť nižšie, ak by ste si podávali daňové priznanie a príjmy autora zdaňovali tam. V tomto prípade nie je možné uplatniť daňové výdavky, daňovú stratu, nezdaniteľné časti základu dane či právo na daňový bonus na deti alebo zaplatené úroky.

Zdaňovanie v daňovom priznaní

Pokiaľ sa rozhodnete, že autorské príjmy si zdaníte sami po skončení daňového roka, a to podaním daňového priznania, tzn., uplatníte si postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, musíte písomne uzatvoriť dohodu s platiteľom dane o neuplatnení dane vyberanej zrážkou (ešte predtým, než nadobudnete autorský príjem).  Ak vám po ukončení daňového roka vznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň vysporiadate v ňom. Daňové priznanie za rok 2020 ste mali podať, ak bola celková výška vašich zdaniteľných príjmov viac ako 2.207,10 €, pre daňový rok 2021 (daňové priznanie podáte v roku 2022) je hranicou suma 2 255,71 €.

 

Medzi výhody tejto možností patrí fakt, že si môžete uplatniť daňové výdavky (buď skutočne preukázateľné, alebo paušálne výdavky 60 % najviac do sumy 20 000 €), ako aj nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy. Tu však rozlišujeme, či ide o aktívne alebo pasívne príjmy.

 

Paušálne výdavky môžeme upraviť pri aktívnych aj pasívnych príjmoch, avšak nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy možno uplatniť iba pri aktívnych príjmoch podľa §6 ods. 1) a 2). Pri aktívnych príjmoch je tiež možná znížená sadzba dane 15 % v závislosti od výšky príjmu. Pri pasívnych príjmoch ostáva sadzba dane štandardných 19 %.

 

Nevýhodou sú starosti navyše. Autor je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla, vzniká mu povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne a podľa výšky príjmov mu môže vzniknúť aj povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (ak je výška príjmov za rok 2021 viac ako 6 798 €).

Kedy je už potrebná živnosť?

V niektorých prípadoch je hranica medzi autorskou činnosťou a podnikaním tenká, preto môže padnúť otázka, či už nie je potrebné živnostenské oprávnenie. Ak sa napríklad spisovateľ rozhodne vydať knihu na vlastné náklady, ide už o príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti. Takisto rôzni hand-made tvorcovia, ktorí aktívne predávajú svoje výrobky, majú ich skladom alebo vyrábajú ich replikáty, by mali byť SZČO. Hoci sa aj výsledok činnosti programátorov považuje za autorské dielo, aj tu je tenká hranica medzi tým, čo ešte je autorské dielo, a čo nie. Ak ide o úpravu existujúceho kódu, prácu s databázami, rôzne nastavenia a pod., už je potrebné založenie živnosti.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroje: Financnasprava.sk, Zákon o dani z príjmov

Zdroj obrázku: rawpixel.com na Freepik

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.