Zaradiť auto do obchodného majetku, alebo ho ponechať ako súkromné?

17. júl 2020

Autor Jozef Kozlovský

(zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Zaradiť auto do majetku firmy, alebo ho ponechať ako súkromné? Táto otázka trápi mnohých podnikateľov, ktorí si plánujú kúpiť auto. Motorové vozidlo je nástrojom, ktorý dokáže vo veľkej miere ovplyvniť výšku daňovej povinnosti.

 

V prvom rade je potrebné myslieť na to, že ak auto používate na podnikateľskú činnosť, či už súkromné alebo zaradené do majetku firmy, a chcete si naň uplatniť náklady, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj uhradiť vždy do 31.01. za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Rozhodnutie, ktorým spôsobom budete auto využívať, ovplyvní aké druhy výdavkov si môžete uplatniť. V jednom aj druhom prípade sa výdavky uplatňujú inak. Auto môžete využívať dvoma spôsobmi:

 1. súkromný majetok na podnikanie (vo veľkom technickom preukaze je prihlásené na rodné číslo) alebo,
 2. ako majetok firmy (vo veľkom technickom preukaze je prihlásené na IČO, rodné číslo).

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Auto zaradené do majetku firmy

V prvom rade vás musíme upozorniť, že ak si kúpite auto, nie je možné ho dať do nákladov celou sumou naraz. Obstarávacia cena auta sa odpisuje štyri roky (t. j. 48 mesiacov). Znamená to, že každý rok si uplatnite jednu štvrtinu (resp. alikvotnú časť z ¼ obstarávacej hodnoty). Ak si zakúpite auto v hodnote 16 000 eur, každý rok si do nákladov uplatníte maximálne sumu 4 000 eur. Pozor v danom roku, v ktorom ste si auto zakúpili, si môžete uplatniť len pomernú časť ročného odpisu v závislosti od toho, v ktorom mesiaci ste si auto zakúpili a tento ročný odpis len v takom pomere, v akom je využívaný na firemné účely.

 

Pri takomto zaradení si daňovník môže ďalej uplatniť prevádzkové náklady, ktoré sú:

 1. oprava a údržba,
 2. náklady na pohonné hmoty,
 3. poistné,
 4. diaľničné známky, mýto a parkovné,
 5. a v neposlednom rade aj samotnú uhradenú daň z motorových vozidiel.

 

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) si môže z týchto nákladov odpočítať DPH.

 

Odpočet DPH a všetky tieto náklady si do výdavkov môžete uplatniť v plnej výške, teda 100% vtedy, ak vediete podrobnú knihu jázd a v nej preukáže, že všetky prejazdené kilometre boli služobné. Ak takúto knihu jázd nevediete, môžete si podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) uplatniť iba paušálne a to maximálne vo výške 80% z celkových nákladov za dané zdaňovacie obdobie. V tomto prípade je potrebné evidovať len stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Ak sa rozhodnete uplatniť paušálne výdavky, musíte tak urobiť pri všetkých druhoch nákladov, ktoré súvisia s motorovým vozidlom, ako napríklad diaľničné známky, servis, odpisy auta a podobne.

 

Môžete si zvoliť aj vlastný pomer uplatňovania daňovo uznaných výdavkov v závislosti od toho, ako často je auto využívané na osobné účely a aký pomer kilometrov bol najazdený na osobnú spotrebu.

Súkromné motorové vozidlo

Pri používaní vlastného osobného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku, daňovník uplatňuje výdavky za používanie auta cez vyhotovené vyúčtovania pracovných ciest (hovoríme im „cesťáky“), kde si uplatníte na uvedené prejazdené kilometre do výdavkov:

 1. spotrebu pohonných hmôt na základe dokladov o nákupe pohonných hmôt z čerpacej stanice,
 2. náhradu za použitie motorového vozidla na pracovnú cestu (v roku 2020 0,193 eur/za 1 km),
 3. stravné tuzemské resp. zahraničné diéty (v zmysle zákona o cestovných náhrad),
 4. diaľničnú známku, mýto, parkovné.

 

Pri súkromnom aute používanom na pracovné účely je možné uplatniť aj samotnú uhradenú daň z motorových vozidiel. No nie je možné už uplatniť výdavky na servis, opravy, poistné a ani odpisy.

 

Na prvý pohľad sa zdá, že zaradenie auta do majetku firmy je výhodnejšie. Súkromné autá využívané na firemné účely majú ale jednu výhodu a to možnosť uplatnenia základnej náhrady za prejazdené kilometre v zmysle zákona o cestovných náhrad.  Ak ste auto nezaradili do majetku firmy, máte možnosť uplatniť si náhrady za každý jeden kilometer vo výške aktuálne 0,193 eur. Znamená to, že ak autom často cestujete napríklad do Nemecka za prácou, kde prekonávate väčšiu vzdialenosť, vedia vám tieto náhrady podstatne znížiť základ dane.

 

Je tu aj druhý spôsob. Aj pri používaní auta ako súkromný majetok na účely podnikania má daňovník možnosť zvoliť výdavky vo forme paušálnych výdavkov len do výšky 50% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V takomto prípade nie je povinný viesť podrobné záznamy o pracovných cestách (tzv. cesťáky). Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov, nemôže si uplatňovať základnú náhradu za každý jeden km jazdy.

 

Náš tip:

Zaradiť auto do majetku firmy odporúčame vtedy, ak kupujete nové a drahšie auto s obstarávacou hodnotou nad 20 000 eur a disponujete malým množstvom bločkov od pohonných hmôt. V takom prípade vám vedia znížiť základ dane hlavne odpisy + ďalšie náklady.

 

Pri starších a lacnejších autách, alebo ak často prekonávate väčšiu vzdialenosť a disponujete dostatočným množstvom bločkov od nákupu pohonných hmôt, je lepšie auto nezaradzovať do majetku firmy. Základné náhrady pri používaní súkromného auta na firemné cesty budú tvoriť podstatnú časť vašich nákladov. V konečnom dôsledku je to pre vás výhodnejšie, ako keby ste mali auto zaradené v obchodnom majetku.

 

Daňovník by si tak mal pred kúpou auta dobre premyslieť, ako bude auto využívať a zvážiť, čo by mohlo byť pre neho výhodnejšie.

 

Zdroje: financnasprava.sk, epravo.sk

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Jozef Kozlovský

Absolvent Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite v odbore manažment ľudských zdrojov. V súčasnosti sa  venuje spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.