Vysielate zamestnancov do zahraničia? Od 30.7.2020 dochádza k zmenám

18. jún 2020

Autor Peter Priester

Cestujú vaši zamestnanci na služobky do zahraničia? (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Musíte na zreteľ brať viacero náležitostí, ktorým sa venujeme v tomto blogu. Nezabudnite tiež na to, že od 30. júla 2020 dochádza k novele zákona. Na čo si dať pozor?

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

 

Ak vysielate zamestnancov do zahraničia na pracovné účely je v prvom rade potrebné rozlíšiť o aký druh pracovnej cesta sa jedná. Tu môžeme rozlíšiť dvojaký vzťah:

 1. vysielanie zamestnancov, alebo
 2. poskytnutie pracovnej cesty – rozdiel je v tom, že zamestnanec necestuje do zahraničia za účelom vykonávať prácu, ktorú vykonáva pre zamestnávateľa na Slovensku (napr. účasť na konferencií, veľtrhu, obchodné rokovanie).

 

Pod vyslaním zamestnanca sa rozumie vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe:

 1. zmluvy (napr. zmluva o dielo, alebo zmluva na poskytnutie určitej konkrétnej služby)
 2. pracovnoprávneho vzťahu (vzťahuje sa to aj na koncernové vysielanie do materskej, alebo sesterskej firmy v zahraničí)
 3. dočasného pridelenia zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi (t.z., že zamestnávateľ má povolenie na agentúrnu činnosť – ADZ)

 

Pri kontrole zamestnanca v členskom štáte je dôležité sa preukázať týmito dokumentmi: formulár A1, mzdové podklady ako: pracovná zmluva, výplatná páska, záznamy o mzde, podklady týkajúce sa určenia výšky mzdy a záznamy o pracovnom čase zamestnancov.

 

Od 30.07.2020 sa tieto zmeny vo vysielaní budú týkať aj slovenských zamestnávateľov prijatím novely do právneho poriadku SR.

 

Hlavné zmeny sa budú týkať týchto bodov:

 

 1. Obmedzenie dĺžky vyslania – vyslanie bude obmedzené na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov (vystavenie A1). Po uplynutí doby práce 18 mesiacov sa budú na zamestnanca vzťahovať všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré platia v členskom štáte výkonu práce.
 2. Rovnaká mzda za tú istú prácu na rovnakom mieste – od 30.07.2020 bude zamestnávateľ povinný vyslanému zamestnancovi zabezpečiť rovnaké odmeňovanie aké majú bežní zamestnanci v danom štáte. To znamená viac ako min. mzda v danom štáte. K tejto mzde je potrebné prirátať aj príplatky a odmeny, ktoré vyplývajú z právnych predpisov daného štátu.
 3. Cestovné náhrady, stravné a ubytovacie náklady sa nezapočítavajú do mzdy.
 4. Rozšírenie tzv. tvrdého jadra – na vyslaného zamestnanca sa nebudú vzťahovať už len podmienky tzv. tvrdého jadra (základné podmienky pri vysielaní), ale novelou sa rozšíria o dve nové podmienky:
  1. Podmienky ubytovania sa budú riadiť podľa právneho poriadku danej krajiny.
  2. Cestovné náhrady, stravné a ubytovacie náklady sa budú taktiež riadiť podľa právneho poriadku danej krajiny.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Náš tip:

 

Ak ste pracovali za hranicami Slovenska, s najväčšou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie daní zo zahraničia, s tým vám veľmi radi pomôžeme v našej materskej spoločnosti TJ-Legal.

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Peter Priester

Daňový špecialista, ktorý sa venuje poradenským službám a spracovaniu registrácií na nemeckých úradoch pre firmy a SZČO.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.