Ako získať preplatok daní pred letnou dovolenkou?

11. február 2017

Autor Milan Polician

Aktualizované: 31. marec 2020

 

Viete, kedy má daňový úrad povinnosť vzniknutý preplatok vyplatiť na váš účet, prípadne poštovou poukážkou?

.

Túto povinnosť upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne jeho §79 ods. 2, ktorý ukladá daňovému úrad vyplatiť vzniknutý preplatok najneskôr do 40 dní po uplynutí lehoty na podaj daňového priznania.

.

Ak si teda podáte daňové priznanie do 31.3.2020, bude vám preplatok na dani vyplatený najneskôr do 10.05.2020.

.

Upozornenie:

V prípade, ak podáte žiadosť o predĺženie lehoty na podaj daňového priznania, tak sa termín vyplatenia ráta od tohto dátumu. Napríklad - na daňovom úrade si podáte žiadosť o predĺženie lehoty do 30.6.2020, no daňové priznanie podáte 30.4.2020. Prípadný preplatok vám daňový úrad vyplatí až 09.8.2020.

Odklad daňového priznania sa vám teda oplatí v prípade, že nemáte pokope všetky potvrdenia, nemáte dostatok času, alebo vám vzniká daňový nedoplatok, ktorý si prajete uhradiť čo najneskôr. Naopak, ak vám vzniká nárok na vrátenie daní podajte daňové priznanie do 31.3. a z preplatku sa môžete tešiť už pred letnou dovolenkou.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

.Zdroj: Finančná správa§79 ods. 2 daňového poriadku


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.