Študenti, zarobte si podaním slovenského daňového priznania

24. október 2019

Autor Mgr. Petra Kissová

 

Študenti, zarobte si podaním slovenského daňového priznania (zdroj fotografie: Pixabay)

.

Si študentom strednej alebo vysokej školy a privyrábaš si počas roka alebo počas leta? Chceš za svoju vykonanú prácu získať viac, ako je tvoja mzda za odvedenú prácu? Nevieš, ako na to? Zisti prostredníctvom nášho článku, prečo je výhodné pre teba ako študenta podať si daňové priznanie 2020 za rok 2019.

.

Uvádzame najdôležitejšie podmienky a potrebné kroky, ako získať preplatok na dani podaním daňového priznania. Taktiež ti uvedieme návod, ako si jednoducho a rýchlo podať slovenské daňové priznanie pomocou aplikácie na webovej stránke www.mojedane.sk.

Výhodnosť podania slovenského daňového priznania

Každý študent sa snaží zarobiť čo najviac. Avšak, mnoho študentov nevie, že zo svojej brigády vie okrem svojej mzdy získať navyše aj preplatok na dani. Jedným z hlavných dôvodov nevyžiadania si preplatku na dani je otázka, za akých podmienok vzniká nárok na vrátenie daní zo Slovenska a ako ho získať.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Podmienky vzniku nároku na vrátenie preplatku na dani

Nárok na vrátenie preplatku na dani vzniká študentom strednej a vysokej školy vtedy, ak má študent akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane na Slovensku a nie je tento príjem od dane z príjmov oslobodený, je to tzv. zdaniteľný príjem.

Vznik nároku na vrátenie daní aj z brigády v zahraničí

Nárok na vrátenie daní vzniká aj u študentov, ktorý majú príjem zo závislej činnosti v zahraničí. Akým spôsobom je možné požiadať o vrátenie dane zo zahraničia určujú právne predpisy platné v konkrétnom štáte, kde študent získal zdaniteľný príjem. S podaním zahraničného daňového priznania vám vieme pomôcť v spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.

Nárok na vrátenie preplatku na dani nevzniká každému študentovi

V prípade študentov existujú aj iné typy príjmov, ktoré môžu nadobudnúť. Je dôležité špecifikovať, že nie každý príjem podlieha zdaneniu, to znamená, že nie každý príjem je možné uviesť do daňového priznania a nárokovať si z neho preplatok dani.

.

Medzi hlavné skupiny nezdaniteľných príjmov patria nemocenské dávky, sociálne dávky, výživné od rodičov, štipendia zo štátneho rozpočtu a školstva ako aj zahraničných vzdelávacích inštitúcii.

Povinnosť vs. výhodnosť podania daňového priznania

Prvým krokom k zisteniu, či je potrebné a prospešné podať si priznanie, je zrátanie si všetkých svojich príjmov z brigád. Výška príjmu rozhoduje o dobrovoľnom alebo povinnom podaní daňového priznania. Slovenské daňové priznanie 2020 za rok 2019 si študent môže podať v prípade:

 

a) ak jeho celkové zdaniteľné príjmy sú vyššie ako 1 968,68 eura

V takomto prípade vzniká povinnosť podania priznania.

.

b) ak jeho celkové príjmy boli nižšie ako 1 968,68 eura 

a zamestnávateľ z týchto príjmov zrážal preddavky na daň. V tomto prípade študent si môže dobrovoľne podať slovenské daňové priznanie typu A. Vzniknutý daňový preplatok sa vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

.

Ak študent nadobudol iný príjem, ktorý môže pochádzať napríklad z predaja alebo prenájmu poprípade z výhry, je povinný si podať slovenské daňové priznanie typu B.

Výber typu formulára k podaniu priznania pre študenta

Ako sme už spomenuli, ak mal študent príjem z prenájmu alebo výhry, je povinný si podať daňové priznanie typu B. Ak má študent príjem z pracovnej činnosti, podáva si daňové priznanie typu A. Tieto tlačivá sú voľne dostupné na príslušných slovenských daňových úradoch a na webovej stránke finančnej správy Slovenskej republiky. Oveľa rýchlejším spôsobom oproti zdĺhavému vypĺňaniu tlačív je zadávanie údajov online do aplikácie na webovej stránke www.mojedane.sk.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Spracovanie priznania jednoducho a online

Slovenské daňové priznanie 2020 je potrebné vyplniť podľa stanovených štandardov a výpočtov. Ak si priznanie spracovať študent nevie, ponúkame jednoduchú možnosť spracovať si priznanie svojpomocne, prostredníctvom našej webovej aplikácie na webovej stránke www.mojedane.sk. Naša aplikácia pomáha uviesť všetky potrebné údaje do priznania správne.

.

Spracované priznanie si jednoducho len vytlačíš a odnesieš alebo zašleš doporučene poštou na príslušný daňový úrad v stanovenom termíne – do 31.03.2020.

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Mgr. Petra Kissová

V spoločnosti TJ-Legal pôsobím na oddelení Zákazníckej podpory, kde zabezpečujem telefonickú a písomnú komunikáciu s klientmi. Ide o prvý kontakt s klientmi, poskytovanie základných informácii k službám spoločnosti a k stavu spracovania pripravovaných a podaných žiadostí.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.