Slovenské daňové priznanie a formulár E9

4. júl 2024

Autor Šimon Briatka

Vedeli ste, že povinnosť podať si slovenské daňové priznanie môže vzniknúť aj jednotlivcom, ktorí za predmetný daňový rok nemali na Slovensku žiadne príjmy? Jednou zo základných podmienok na vznik povinnosti je totiž dosiahnutie istej príjmovej hranice, bez ohľadu na to, v akej krajine sa tak stalo.

 

 

Pri žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia si však slovenské daňové priznanie musíte podať aj kvôli tzv. formuláru E9. 

O čo ide a k čomu ho budete potrebovať? 

 

Povinnosť podať si daňové priznanie

Na úvod si povedzme, komu vlastne vzniká povinnosť podať si slovenské daňové priznanie za rok 2023

 

Každému, kto:

  1. dosiahol v roku 2023 celosvetové zdaniteľné príjmy vo výške najmenej 2 461,41 eur - pozor, týka sa to aj zdaniteľných príjmov dosiahnutých mimo územia Slovenska a to aj vtedy, ak daňovník na Slovensku nemal žiaden príjem;
  2. v roku 2023 vykázal daňovú stratu;
  3. k tomu bol vyzvaný daňovým úradom.

 

Najväčšieho množstva daňovníkov sa týka práve prvá podmienka.

Opäť však prízvukujeme, že sa vzťahuje aj na takých Slovákov, ktorí pracovali v zahraničí, napríklad v Česku, Holandsku či Rakúsku, a dosiahli zdaniteľné príjmy minimálne v tejto výške iba tam.

Aj napriek tomu, že na Slovensku nepracovali, dokonca tu počas roka vôbec ani len nemuseli byť, majú povinnosť podať si slovenské daňové priznanie a tieto príjmy v ňom uviesť

 

Pozor, nie však zdaniť, keďže Slovenská republika má s väčšinou svetových krajín podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Viac o zamedzení dvojitému zdaneniu si môžete prečítať na webe Ministerstva financií Slovenskej republiky


 

Čo je to formulár E9?

Túto povinnosť si však je potrebné splniť nielen kvôli tomu, že to vyžaduje slovenský zákon, ale je nevyhnutná aj vtedy, ak sa človek rozhodne žiadať o vrátenie daní zo zahraničia, resp. z vybraných štátov.

To sa deje prostredníctvom podania daňového priznania v krajine, kde našinec pracoval. Ak človeku v takomto prípade vznikne daňový preplatok, môže požiadať o jeho vrátenie. 

 

Pri vrátení daní z Nemecka, alebo pri vrátení daní z Rakúska však tamojšie daňové úrady vyžadujú, aby človek k daňovému priznaniu priložil aj tzv. formulár E9, možno sa stretnúť aj s názvami formulár EÚ/EHP, či EU/EWR. Na tomto formulári totiž slovenský daňový úrad potvrdí, že človek nemal na území Slovenská žiadne príjmy, resp. ak mal, tak v akej výške.

 

Tento údaj je dôležitý pri podávaní zahraničného daňového priznania a dokáže dokonca ovplyvniť aj to, koľko môže človek na vrátení daní získať.

 

Ako získať formulár E9?

Na to, aby vám slovenský daňový úrad vystavil a potvrdil formulár E9, potrebujete mať podané slovenské daňové priznanie.

Prvým krokom je teda jeho úspešné podanie a to bez ohľadu na to, či ste na Slovensku za predmetný rok mali nejaké príjmy, alebo nie.

 

Podať si slovenské daňové priznanie typu A, resp. daňové priznanie typu B pre živnostníkov s paušálnymi nákladmi môžete aj v našej online aplikácii Easyforms Mojedane. Sprievodca vás usmerní, kde hľadať a kam zadať požadované údaje, pričom nepotrebujete ovládať daňový žargón či ovládať komplikované výpočty.
 

So získaním formulára E9, ale aj podaním slovenského a zahraničného (holandského, nemeckého a rakúskeho) daňového priznania vám pomôže stredoeurópska jednotka v oblasti vrátenia daní - naša sesterská spoločnosť TJ-Legal, s.r.o.

 

Akonáhle máte podané slovenské daňové priznanie, získať formulár E9 po vlastnej osi je tiež pomerne jednoduché. Na blogu spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. sme pre vás pripravili stručný návod, ako to urobiť svojpomocne.


 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.