Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie typ A za rok 2023

20. jún 2024

Autor Šimon Briatka

Daňovníci, ktorí za predošlý daňový rok mali príjem iba zo závislej činnosti (teda zo zamestnania), si môžu vybrať, či si spracujú daňové priznanie typu A po vlastnej osi, alebo požiadajú zamestnávateľa o vykonanie tzv. ročného zúčtovania. Aký je medzi nimi vzťah, aké sú rozdiely a vylučujú sa navzájom?

 

 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

 

Pod spojením ročné zúčtovanie dane rozumieme proces, ktorým zamestnávateľ „vyrovná” dane svojich zamestnancov. Jeho účelom je zabezpečiť, že konkrétny zamestnanec nemá na dani za predmetný daňový rok nedoplatok, ale ani preplatky.

Ako už vyplýva z tohto opisu, ročné zúčtovanie dane prebieha v réžii zamestnávateľa, zamestnanec nemusí vykonávať žiadne zložité výpočty, komunikovať s daňovým úradom a podobne.
 

O vykonanie ročného zúčtovania je však potrebné zamestnávateľa požiadať (písomne a na predpísanom tlačive) a to konkrétne do 15. februára za predošlé daňové obdobie, teda napríklad do 15. februára 2024 za rok 2023, 15. februára 2025 za rok 2024 a podobne.

 

Veľmi zjednodušene - ročné zúčtovanie dane a samotné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A sú mimoriadne podobnými úkonmi, ktorých účelom je vysporiadanie daňových povinností jednotlivca. Prostredníctvom evidencie príjmov, ale aj odvodov, sa nimi zisťuje, či daňovník na dani odviedol viac ako mal, toľko, koľko mal, alebo mu vznikol nedoplatok. 

 

Za predpokladu, že zamestnávateľ zamestnancovi strhával preddavky na daň a poistné (sociálne aj zdravotné odvody) v správnej výške, tak najčastejším scenárom býva práve daňový preplatok.

Pri ročnom zúčtovaní dane je zamestnancovi spravidla pripísaný na účet spolu so mzdou za marec či apríl, prípadne vyplatený dodatočne, ak už nie je v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý ročné zúčtovanie vykonáva.


Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Daňové priznanie typu A za rok 2023

 

Podanie daňového priznania je podobným úkonom, avšak s tým rozdielom, že prebieha v kompetencii samotného daňovníka. Samozrejme, môže túto činnosť delegovať napríklad na účtovníka, ale zamestnávateľ ju zaňho nevykoná.
 

Rozlišujeme tri termíny na podanie daňového priznania typu A:

  • 31. marec - riadny termín,
  • 30. jún - hraničný termín pre daňovníkov, ktorí si podali, hovorovo, žiadosť o odklad daňového priznania,
  • 30. september - hraničný termín pre daňovníkov s odkladom, ktorí za predošlý daňový rok mali aj príjmy zo zahraničia.

 

Ak sa človek rozhodne podávať si daňové priznanie typu A na vlastnú päsť, vyžaduje si to buď určitú znalosť daňovej legislatívy a postupov, alebo využitie šikovných pomocníkov, napríklad appky Easyforms Mojedane. Alternatívou je delegovanie tejto činnosti na účtovníka, čo je však často najnákladnejší spôsob.

 

Pozor, daňové priznanie typu A si môžu vyplniť iba tí daňovníci, ktorí za predmetný daňový rok mali príjmy výlučne zo závislej činnosti. Ak mali napríklad aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti, podnikania, cenných papierov a podobne, majú povinnosť podať si daňové priznanie typu B. 


NÁŠ TIP: nechcete, alebo nemôžete svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania? Podajte si slovenské daňové priznanie typu A cez našu šikovnú aplikáciu. Nepotrebujete ovládať daňový žargón, všetky výpočty urobíme za vás a hotovo máte už za 15 minút. 

 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.