Pracujúci dôchodca a daňové priznanie

19. august 2019

Autor Marián Konečný

 

Pracujúci dôchodca a daňové priznanie, Zdroj: pixabay.com

.

Patríte medzi činných dôchodcov, ktorých vysedávanie doma nebaví? Zamestnali ste sa a ďalej pracujete? Určite ste premýšľali aj o daňovom priznaní. O tom, či ste povinný podať ho a čo pre vás z toho vyplýva, sa dozviete v tomto článku.

.

Povinnosť podávať daňové priznanie upravuje zákon o dani z príjmov. Konkrétne § 32, ktorý hovorí, že dôchodca, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosiahol v zdaňovacom období zdaniteľný príjem presahujúci sumu 1.918,68 € (na rok 2019), je povinný podať daňové priznanie. Aj v prípade, že ste danú sumu neprekročili a takáto povinnosť vám nevznikla, stojí za zváženie, či predsa len pre vás nebude výhodné daňové priznanie podať.

.

To, či je výhodné pre vás ako dôchodcu vyplniť daňové priznanie aj v prípade, že nepresiahnete sumu 1.918,68 € závisí od vášho zamestnávateľa. Ak vám váš zamestnávateľ počas zdaňovacieho obdobia zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre vás výhodné daňové priznanie podať. V tejto situácii vám daňový úrad vráti preplatok, ktorý vám vyplýva z vášho daňového priznania. Je však dobré vedieť, že daňový úrad nevypláca preplatky nižšie ako 5€.

.

Mnohí sa teraz isto pýtate: „Započítava sa do príjmu aj dôchodok, ktorý poberám?“ Dobrá správa je – nie, nezapočítava sa. Dôchodkové dávky ako starobný, výsluhový, invalidný dôchodok a podobne, sú od dane z príjmov oslobodené.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

.Ďalšou zaujímavosťou, na ktorú by si dôchodca mal dať pozor, je uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V tomto prípade je dôležitou informáciou dátum, odkedy ste začali poberať dôchodok. Ak to bolo v priebehu roka 2019, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vám uplatní celá, za predpokladu, že váš zdaniteľný príjem nepresiahol zákonom stanovenú hranicu. Ak ste poberateľom dôchodku od 01.01.2019, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa bude odvíjať od vášho dôchodku.

.

Ak ročná suma vášho dôchodku presiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je na rok 2019 suma 3.937,35 €, nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vám zaniká. V prípade, že výška ročného dôchodku bude nižšia ako 3.937 €, nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta rozdielom súm.

.

Ostatné odpočítateľné položky a daňové bonusy si dôchodca môže uplatniť vo svojom daňovom priznaní typu A po splnení zákonom stanovených podmienok tak ako ostatné fyzické osoby, daňovníci. Pozor si však treba dať pri zamestnaneckej prémii. Tú si dôchodca uplatniť nemôže v prípade, že mu dôchodok bol vyplácaný od 01.01.2019, resp. priznaný spätne k 01.01.2019.

.

 Dôchodca v priebehu roka 2019Dôchodca k 01.01.2019
Ročná výška dôchodku3.500 €3.500 €
Zdaniteľný príjem v roku 20191.800 €1.800 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka3.937 €437 €

Ako podám daňové priznanie online

Vytvorili sme pre vás aplikáciu mojedane.sk, ktorá vám pomôže so spracovaním daňového priznania. Vďaka nej si vaše daňové priznanie spracujete online v pohodlí vášho domova.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Marián Konečný

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe: finančné riadenie podniku. V súčasnosti sa špecializuje na spracovanie slovenských a českých daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.