Podávajú si DPFOB iba živnostníci a podnikatelia?

4. apríl 2024

Autor Šimon Briatka

Mnoho ľudí sa drží toho, že zamestnanci si podávajú daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A (DPFOA) a živnostníci a podnikatelia zasa typ B. Zatiaľ čo v mnohých prípadoch to je pravda, existujú situácie, kedy si aj zamestnanec je povinný podať daňové priznanie typu B. Ak tak neurobí, potenciálne mu hrozia sankcie.

 

 

Daňové priznanie typ B - záleží od druhu príjmov

 

Vráťme sa k myšlienke z úvodu - zamestnanci si podávajú typ A a typ B sa ich netýka. 

 

Ak sa pozrieme na okruh ľudí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podať si slovenské daňové priznanie typu A, tak tam nájdeme podmienku, že ide výhradne o daňovníkov, ktorí mali príjem výhradne z tzv. závislej činnosti. Na Slovensku pod spojením ,závislá činnosť’ rozumieme v prvom rade zamestnanie, ale napríklad aj prácu na dohodu či brigádu. 

 

Ale pozor! 

 

Dôležité je slovíčko výhradne. V praxi to teda znamená, že typ A si podávajú iba tí daňovníci, ktorí mali za predmetný daňový rok príjmy len a len zo zamestnania. Ak mali akýkoľvek iný príjem, ktorý od dane z príjmu nie je oslobodený, mení sa situácia a majú povinnosť podať si slovenské daňové priznanie typu B. 

 

Stačí, že takýto človek mal popri zamestnaní aj príjem napríklad z prenájmu nehnuteľnosti vyšší ako 500 € (do výšky 500 € je takýto príjem oslobodený od dane z príjmu) a už si podáva „béčko“.
 

Dajte si pozor na príjmy
 

Akých iných príjmov sa to týka?

 

Ak ste popri zamestnaní mali aj zdaniteľné príjmy aj z predaja či obchodovania s cennými papiermi, kryptomenami, prípadne ste predali nehnuteľnosť skôr ako po 5 rokoch od jej nadobudnutia, už máte povinnosť podať si DPFOB.

 

Do tejto kategórie spadajú, samozrejme, aj príjmy z podnikania, resp. živnosti. Stačí, že ste ako SZČO zarobili v daňovom roku čo i len jediné euro a už máte povinnosť podať si daňové priznanie typu B a to aj vtedy, ak 99,9 % vašich príjmov bolo zo zamestnania.
 

Odporúčame vám ustrážiť si svoje príjmy, resp. ich druhy. Stačí, že ste okrem zamestnania mali čo i len jediný iný príjem, ktorý nebol oslobodený od dane z príjmu, a DPFOA sa vás už netýka. 
 

Čo ak podám nesprávne priznanie?
 

Predstavme si takúto situáciu - o vyššie uvedených skutočnostiach ste nevedeli a namiesto typu B ste si podali typ A. Čo teraz?

 

Odpoveď závisí od toho, kedy ste na svoj omyl prišli.

 

Ak je to ešte pred termínom na podanie daňového priznania - štandardne 31. marca za predošlý rok, resp. najneskôr 30. júna pri žiadosti o odklad, alebo 30. septembra pri príjmoch zo zahraničia - ešte máte šancu situáciu zachrániť.
 

Môžete totiž podať opravné daňové priznanie, tentokrát už správny typ. Ak to stihnete pred termínom, daňový úrad bude akceptovať iba opravné daňové priznanie a pôvodne podané nebude brať do úvahy.

 

O čosi horšie je, ak ste na svoj omyl prišli po termíne, prípadne na to nejakým spôsobom prišiel samotný daňový úrad.
 

Vtedy je potrebné podať si dodatočné daňové priznanie, s najväčšou pravdepodobnosťou vás však čaká aj sankcia za oneskorené podanie - keďže ste si podali nesprávny typ, tak sa jeho podanie neberie ako podanie v termíne.
 

Táto sankcia je vo výške od 30 € až do 16 000 €. Aj z tohto dôvodu vám odporúčame dôkladne si overiť, aký typ slovenského daňového priznania si máte podať.

 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.