Opravné a dodatočné daňové priznanie – ako postupovať?

23. marec 2021

Autor Sonja Sedláková

Urobili ste chybu alebo ste si zabudli uplatniť nejaké daňové zvýhodnenie v daňovom priznaní a neviete, či podať opravné alebo dodatočné priznanie? Do akého termínu môžete jednotlivé daňové priznania podávať a hrozí vám pokuta? Aj tieto otázky zodpovieme v našom článku.

 

žena nesprávne vyplnila daňové priznanie

 

Rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním

Základný rozdiel medzi opravným a dodatočným DP je ten, že opravné daňové priznanie máte možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, kdežto dodatočné daňové priznanie podávate po uplynutí tejto lehoty, ako aj spätne za predošlé roky.

 

Opravné daňové priznanie vypĺňate rovnako ako štandardné daňové priznanie typu A alebo B, aj daňový úrad ho vníma ako riadne daňové priznanie a daňová povinnosť či preplatok vám vyplýva z poslednej verzie, ktorú ste úradu doručili. Ak ste opravné DP vyplnili správne, nehrozí vám žiadna pokuta.

 

Pri dodatočnom daňovom priznaní vypĺňate aj špecifické riadky, ste povinný označiť, že ide o dodatočné DP a musíte uviesť dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného DP. V niektorých prípadoch vám hrozí pokuta, ktorej možnú výšku vysvetlíme ďalej v článku.

 

Dokedy možno podať opravné daňové priznanie?

Opravné daňové priznanie môžete podať v štandardnom termíne (pre rok 2020 je to do 31. marca 2021), v prípade predĺženej lehoty (najviac do 30. 6. 2021 všetci daňovníci alebo 30. 9. 2021, ak ste mali aj zahraničné príjmy). Opravné DP pritom môžete podať aj viackrát, daňový úrad bude brať do úvahy vždy len poslednú verziu, ktorú ste doručili pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Kto má podať dodatočné daňové priznanie?

Pre dodatočné DP sú podmienky o čosi zložitejšie. V niektorých prípadoch je jeho podanie povinné, v iných síce nie, no môže byť pre vás výhodné.

 

Podľa zákona o dani z príjmov § 16 daňového poriadku má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie daňovník, ak zistí, že:

 • daň uvedená v daňovom priznaní mala byť vyššia,
 • daňová povinnosť má byť vyššia než tá, ktorá bola vyrubená správcom dane,
 • daňová strata je nižšia než bola uvedená v daňovom priznaní.

 

Vo všetkých týchto prípadoch platí, že dodatočné daňové priznanie je potrebné podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, v ktorom daňovník zistí dané skutočnosti. Táto lehota je platná aj pre samotné zaplatenie dane. V dodatočnom daňovom priznaní musí daňovník uviesť zdaňovacie obdobie, ktorého sa DP týka, dátum zistenia zmeny a všetky riadky v správnych sumách, ako aj riadky určené výlučne pre dodatočné daňové priznanie. Nezabudnite tiež označiť, že ide o dodatočné DP.

 

Daňovník môže podať dodatočné DP v prípadoch, keď zistí, že:

 • daň uvedená v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane od zamestnávateľa má byť v skutočnosti nižšia,
 • daň by mala byť nižšia, než bola vyrubená správcom dane,
 • v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane od zamestnávateľa sú uvedené nesprávne údaje,
 • daňová strata bola v skutočnosti vyššia než je uvedené v daňovom priznaní.

 

Podľa zákona existuje aj niekoľko situácií, kedy dodatočné daňové priznanie podať nemožno, a to:

 • po uplynutí 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie
 • za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa určuje daň podľa pomôcok po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok,
 • ak bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok,
 • za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na zdaňovacie obdobie alebo inú daň, ktorých by sa dodatočné DP týkalo – a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného po vyrubovacom konaní.

 

Možná pokuta pri dodatočnom daňovom priznaní

Zistili ste nezrovnalosti v daňovom priznaní a váhate, či o tom informovať daňový úrad? Určite tak urobte čo najskôr. Výška sankcie sa líši aj v závislosti od toho, či zvýšenie daňovej povinnosti oznámi daňovník alebo správca dane.

 

Minimálna výška pokuty je 1 % z vyrubenej dane alebo 1 % z rozdielu daňovej povinnosti, maximálna pokuta zase nesmie presiahnuť sumu vyrubenej dane. Ak dodatočné daňové priznanie znižuje daňovú povinnosť, pokuta sa neudeľuje.

 

Výpočet možných sankcií sa líši od prípadu k prípadu, podrobný prehľad nájdete na stránkach finančnej správy.

 

Dokedy možno podať dodatočné daňové priznanie?

Na dodatočné DP máte o čosi viac času, konkrétne ho možno podať až do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. Ak objavíte chybu či rozdiel medzi daňovou povinnosťou či preplatkom, odporúčame vám ho podať čo najskôr. Pokiaľ ide o nižšiu daňovú povinnosť, daňový preplatok získate skôr, a pokiaľ sa daň zvýšila, pokuta bude pri skorom podaní dodatočného DP pravdepodobne nižšia.

 

Potrebujete pomôcť s opravným či dodatočným daňovým priznaním? Naši špecialisti v materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o., vám radi vypracujú daňové priznanie typu A aj daňové priznanie B. Daňové priznanie online si môžete pohodlne vyplniť v našej aplikácii Mojedane. V každom prípade sa na nás neváhajte obrátiť!

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Zdroj informácií: Finančná správa - opravné a dodatočné daňové priznanie

Zdroj obrázka: yanalya - freepik.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Sonja Sedláková

V roku 2017 som vyštudovala odbor Mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. Odvtedy pracujem v oblasti marketingu a ako špecialistka na online marketing považujem za dôležité rozumieť témam, ktoré propagujem. Na webe Mojedane preto nájdete aj moje články z oblastí daní, ktoré vychádzajú v spolupráci s našimi odborníkmi.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.